Tůně pod Vsackým Cábem

L.VS.136
Lokalizace: 49.369942N 18.087428E
Rozloha: 5,672 ha
Kategorie: Lokální význam
Typ mokřadu: Nivní jezero, mrtvé rameno, tůň
Stupeň ochrany: EVL, CHKO, PO
Důvod ochrany: Am
Nadmořská výška: 750 - 842 m
Zobrazit lokalitu na mapě
Obrázek mokřadu

Přírodní biotopy

Kód biotopu Název biotopu Kód typu přírodního stanoviště Název typu přírodního stanoviště Rozloha Relativní rozloha (%) Kvalita biotopu (1-4)
L5.1 Květnaté bučiny 9130 Bučiny asociace Asperulo-Fagetum 2,704 ha 47,68 1,59
T1.10 Vegetace vlhkých narušovaných půd -- -- 0,309 ha 5,44 4

Literatura

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.