Pod Juráškou

L.VS.06
Lokalizace: 49.44617N 18.270352E
Rozloha: 4,220 ha
Kategorie: Lokální význam
Typ mokřadu: Pramen, prameniště
Stupeň ochrany: EVL, CHKO, PP
Důvod ochrany: Am
Nadmořská výška: 550 - 600 m
Zobrazit lokalitu na mapě
Obrázek mokřadu

Přírodní biotopy

Kód biotopu Název biotopu Kód typu přírodního stanoviště Název typu přírodního stanoviště Rozloha Relativní rozloha (%) Kvalita biotopu (1-4)
K2.1 Vrbové křoviny hlinitých a písčitých náplavů -- -- 0,045 ha 1,07 2
M1.1 Rákosiny eutrofních stojatých vod -- -- 0,045 ha 1,07 2
T1.5 Vlhké pcháčové louky -- -- 0,964 ha 22,85 3,63
T1.1 Mezofilní ovsíkové louky 6510 Extenzivní sečené louky nížin až podhůří (Arrhenatherion, Brachypodio-Centaureion nemoralis) 1,188 ha 28,16 2
R2.2 Nevápnitá mechová slatiniště 7140 Přechodová rašeliniště a třasoviště 0,451 ha 10,69 1
T1.6 Vlhká tužebníková lada 6430 Vlhkomilná vysokobylinná lemová společenstva nížin a horského až alpínského stupně 0,373 ha 8,85 2,55

Seznam druhů z Nálezové databáze ochrany přírody

První 1 2 Zobrazeno: 15 - 16

Fotografie

Literatura

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.