Rašeliniště u Petrovic

L.UO.26
Lokalizace: 50.121173N 16.62035E
Rozloha: 6,367 ha
Kategorie: Lokální význam
Typ mokřadu: Zaplavovaná nebo mokrá louka
Důvod ochrany: B
Nadmořská výška: 711 - 720 m
Zobrazit lokalitu na mapě
Obrázek mokřadu

Přírodní biotopy

Kód biotopu Název biotopu Kód typu přírodního stanoviště Název typu přírodního stanoviště Rozloha Relativní rozloha (%) Kvalita biotopu (1-4)
L5.4 Acidofilní bučiny 9110 Bučiny asociace Luzulo-Fagetum 0,007 ha 0,11 3
T1.1 Mezofilní ovsíkové louky 6510 Extenzivní sečené louky nížin až podhůří (Arrhenatherion, Brachypodio-Centaureion nemoralis) 1,430 ha 22,47 2
K1 Mokřadní vrbiny -- -- 0,102 ha 1,6 2
R2.3 Přechodová rašeliniště 7140 Přechodová rašeliniště a třasoviště 0,214 ha 3,36 4
T8.2B Sekundární podhorská a horská vřesoviště bez výskytu jalovce obecného (Juniperus communis) 4030 Evropská suchá vřesoviště 0,092 ha 1,44 4
T1.5 Vlhké pcháčové louky -- -- 0,954 ha 14,98 4
L2.2B Údolní jasanovo-olšové luhy, netypické a degradované porosty -- -- 0,451 ha 7,08 3,97

Literatura

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.