Rájecká rašeliniště

L.UL.03
Lokalizace: 50.807819N 14.021727E
Rozloha: 24,746 ha
Kategorie: Lokální význam
Typ mokřadu: Rašeliniště a slatiniště
Stupeň ochrany: EVL, CHKO, PO, PR
Důvod ochrany: B
Nadmořská výška: 529 - 554 m
Zobrazit lokalitu na mapě
Obrázek mokřadu

Přírodní biotopy

Kód biotopu Název biotopu Kód typu přírodního stanoviště Název typu přírodního stanoviště Rozloha Relativní rozloha (%) Kvalita biotopu (1-4)
L10.2 Rašelinné brusnicové bory 91D0 Rašelinný les 1,603 ha 6,48 2
S1.2 Štěrbinová vegetace silikátových skal a drolin 8220 Chasmofytická vegetace silikátových skalnatých svahů 1,199 ha 4,84 2
T8.3 Brusnicová vegetace skal a drolin 4030 Evropská suchá vřesoviště 2,647 ha 10,7 2
L10.1 Rašelinné březiny 91D0 Rašelinný les 0,450 ha 1,82 3
L8.1B Boreokontinentální bory, ostatní porosty -- -- 0,800 ha 3,23 3

Seznam druhů z Nálezové databáze ochrany přírody

Kategorie Latinský název druhu Český název druhu Kategorie ochrany
(Zákon 114/92 Sb.)
Směrnice o ptácích/
stanovištích
Červený seznam Invazivnost (i) Rok posledního záznamu
Cévnaté rostliny Pinus strobus borovice vejmutovka -- -- -- BL2 2019
Mechorosty Cephaloziella spinigera drobnička zoubkatá -- -- Zranitelný (VU) -- 2013
Motýli Pharmacis fusconebulosa hrotnokřídlec kapradinový -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2013
Motýli Phymatopus hecta hrotnokřídlec lesní -- -- Zranitelný (VU) -- 2013
Plazi Zootoca vivipara ještěrka živorodá Silně ohrožený -- Téměř ohrožený (NT) -- 2014
Houby Omphaliaster asterosporus kalichovka hvězdovýtrusá -- -- Ohrožený (EN) -- 2013
Motýli Ochropacha duplaris můřice dvojtečná -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2013
Mechorosty Sphagnum girgensohnii rašeliník Girgensohnův -- HD V -- -- 2013
Mechorosty Sphagnum cuspidatum rašeliník bodlavý -- HD V -- -- 2013
Mechorosty Sphagnum fallax rašeliník křivolistý -- HD V -- -- 2013
Mechorosty Sphagnum capillifolium rašeliník ostrolistý -- HD V -- -- 2013
Mechorosty Sphagnum russowii rašeliník statný -- HD V -- -- 2013

Fotografie

Literatura

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.