Grúň

L.UH.01
Lokalizace: 48.939943N 17.773642E
Rozloha: 6,165 ha
Kategorie: Lokální význam
Typ mokřadu: Pramen, prameniště
Zaplavovaná nebo mokrá louka
Stupeň ochrany: EVL, CHKO, PP
Důvod ochrany: KE, B
Nadmořská výška: 579 - 650 m
Zobrazit lokalitu na mapě
Obrázek mokřadu

Přírodní biotopy

Kód biotopu Název biotopu Kód typu přírodního stanoviště Název typu přírodního stanoviště Rozloha Relativní rozloha (%) Kvalita biotopu (1-4)
L5.1 Květnaté bučiny 9130 Bučiny asociace Asperulo-Fagetum 1,213 ha 19,68 1
T1.1 Mezofilní ovsíkové louky 6510 Extenzivní sečené louky nížin až podhůří (Arrhenatherion, Brachypodio-Centaureion nemoralis) 2,491 ha 40,41 2,64
L3.3B Typické karpatské dubohabřiny 9170 Dubohabřiny asociace Galio-Carpinetum 0,068 ha 1,09 4
T1.10 Vegetace vlhkých narušovaných půd -- -- 0,008 ha 0,13 1
T1.5 Vlhké pcháčové louky -- -- 0,029 ha 0,48 2,11
L2.2 Údolní jasanovo-olšové luhy 91E0 Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 0,713 ha 11,57 2

Seznam druhů z Nálezové databáze ochrany přírody

Kategorie Latinský název druhu Český název druhu Kategorie ochrany
(Zákon 114/92 Sb.)
Směrnice o ptácích/
stanovištích
Červený seznam Invazivnost (i) Rok posledního záznamu
Brouci Aphodius consputus -- -- -- Zranitelný (VU) -- 2021
Brouci Polydrusus confluens -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2021
Chrostíci Rhyacophila vulgaris -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2018
Brouci Cis punctulatus -- -- -- Zranitelný (VU) -- 2021
Brouci Xylophilus corticalis -- -- -- Kriticky ohrožený (CR) -- 2021
Brouci Rhizophagus perforatus -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2021
Brouci Rhizophagus cribratus -- -- -- Zranitelný (VU) -- 2021
Pošvatky Isogenus nubecula -- -- -- Lokálně vyhynulý (RE) -- 2018
Brouci Microrhagus pygmaeus -- -- -- Zranitelný (VU) -- 2021
Brouci Hylis foveicollis -- -- -- Ohrožený (EN) -- 2021
Brouci Eubria palustris -- -- -- Zranitelný (VU) -- 2021
Cévnaté rostliny Centaurea stenolepis chrpa úzkoperá -- -- Ohrožený (EN) -- 2016
Brouci Mycetochara humeralis hubojed dvouskvrnný -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2021
Brouci Mycetochara maura hubojed čárkovaný -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2021
Cévnaté rostliny Malus domestica jabloň domácí -- -- -- nat 2018
1 2 Poslední Zobrazeno: 1 - 15 z 29

Fotografie

Literatura

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.