Pavlova Huť

L.TC.07
Lokalizace: 49.780282N 12.457602E
Rozloha: 99,623 ha
Kategorie: Lokální význam
Typ mokřadu: Lužní les, olšina či jiné mokřadní lesy
Stupeň ochrany: EVL, CHKO, PR
Důvod ochrany: KE
Nadmořská výška: 748 - 796 m
Zobrazit lokalitu na mapě
Obrázek mokřadu

Přírodní biotopy

Kód biotopu Název biotopu Kód typu přírodního stanoviště Název typu přírodního stanoviště Rozloha Relativní rozloha (%) Kvalita biotopu (1-4)
L9.2B Podmáčené smrčiny 9410 Acidofilní smrčiny (Vaccinio-Piceetea) 58,690 ha 58,91 1
L9.2A Rašelinné smrčiny 91D0 Rašelinný les 12,927 ha 12,98 1

Seznam druhů z Nálezové databáze ochrany přírody

Kategorie Latinský název druhu Český název druhu Kategorie ochrany
(Zákon 114/92 Sb.)
Směrnice o ptácích/
stanovištích
Červený seznam Invazivnost (i) Rok posledního záznamu
Lišejníky Pertusaria pupillaris -- -- -- Zranitelný (VU) -- 2019
Lišejníky Bryoria capillaris -- -- -- Kriticky ohrožený (CR) -- 2019
Lišejníky Lecanora cadubriae -- -- -- Zranitelný (VU) -- 2019
Lišejníky Lecanora phaeostigma -- -- -- Chybí údaje (DD) -- 2019
Lišejníky Lepraria jackii -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2019
Lišejníky Melanelixia subaurifera -- -- -- Zranitelný (VU) -- 2019
Lišejníky Palicella filamentosa -- -- -- Zranitelný (VU) -- 2019
Lišejníky Parmeliopsis hyperopta -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2019
Lišejníky Platismatia glauca -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2019
Mechorosty Sphagnum magellenicum agg. -- -- HD V -- -- 2020
Lišejníky Pseudevernia furfuracea -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2019
Lišejníky Pycnora sorophora -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2019
Lišejníky Trapeliopsis glaucolepidea -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2019
Lišejníky Tuckermannopsis chlorophylla -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2019
Lišejníky Usnea barbata -- -- -- Kriticky ohrožený (CR) -- 2019
1 2 3 4 Poslední Zobrazeno: 1 - 15 z 54

Fotografie

Literatura

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.