Novokrtský rybník

L.ST.10
Lokalizace: 49.303163N 13.855119E
Rozloha: 16,715 ha
Kategorie: Lokální význam
Typ mokřadu: Zaplavovaná nebo mokrá louka
Rybník, klausura
Důvod ochrany: B
Nadmořská výška: 437 - 447 m
Zobrazit lokalitu na mapě
Obrázek mokřadu

Přírodní biotopy

Kód biotopu Název biotopu Kód typu přírodního stanoviště Název typu přírodního stanoviště Rozloha Relativní rozloha (%) Kvalita biotopu (1-4)
M1.1 Rákosiny eutrofních stojatých vod -- -- 1,027 ha 6,14 2
M2.1 Vegetace letněných rybníků 3130 Oligotrofní až mezotrofní stojaté vody nížinného až subalpínského stupně kontinentální a alpínské oblasti a horských poloh jiných oblastí, s vegetací tříd Littorelletea uniflorae nebo Isoëto-Nanojuncetea 2,930 ha 17,53 4
M1.7 Vegetace vysokých ostřic -- -- 0,282 ha 1,69 2
T1.6 Vlhká tužebníková lada 6430 Vlhkomilná vysokobylinná lemová společenstva nížin a horského až alpínského stupně 0,750 ha 4,48 2
T1.5 Vlhké pcháčové louky -- -- 1,881 ha 11,25 2,01
K3 Vysoké mezofilní a xerofilní křoviny -- -- 0,041 ha 0,24 4
L2.2B Údolní jasanovo-olšové luhy, netypické a degradované porosty -- -- 0,064 ha 0,38 4

Seznam druhů z Nálezové databáze ochrany přírody

Literatura

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.