Libuňka

L.SM.03
Lokalizace: 50.527604N 15.237661E
Rozloha: 18,785 ha
Kategorie: Lokální význam
Typ mokřadu: Tok, úsek toku
Stupeň ochrany: CHKO, PP
Důvod ochrany: KE
Nadmořská výška: 270 - 288 m
Zobrazit lokalitu na mapě
Obrázek mokřadu

Přírodní biotopy

Kód biotopu Název biotopu Kód typu přírodního stanoviště Název typu přírodního stanoviště Rozloha Relativní rozloha (%) Kvalita biotopu (1-4)
L2.2 Údolní jasanovo-olšové luhy 91E0 Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 8,376 ha 44,59 2,01
T1.1 Mezofilní ovsíkové louky 6510 Extenzivní sečené louky nížin až podhůří (Arrhenatherion, Brachypodio-Centaureion nemoralis) 0,415 ha 2,21 3,78
L2.2B Údolní jasanovo-olšové luhy, netypické a degradované porosty -- -- 0,215 ha 1,14 4

Seznam druhů z Nálezové databáze ochrany přírody

Kategorie Latinský název druhu Český název druhu Kategorie ochrany
(Zákon 114/92 Sb.)
Směrnice o ptácích/
stanovištích
Červený seznam Invazivnost (i) Rok posledního záznamu
Ptáci Crex crex chřástal polní Silně ohrožený BD I Zranitelný (VU) -- 2016
Ptáci Dryocopus martius datel černý -- BD I -- -- 2020
Cévnaté rostliny Tripleurospermum inodorum heřmánkovec nevonný -- -- -- nat 2018
Měkkýši Helix pomatia hlemýžď zahradní -- HD V -- -- 2018
Cévnaté rostliny Lamium album hluchavka bílá -- -- -- nat 2018
Cévnaté rostliny Lamium purpureum hluchavka nachová -- -- -- nat 2018
Cévnaté rostliny Trifolium hybridum jetel zvrhlý -- -- -- nat 2018
Cévnaté rostliny Aesculus hippocastanum jírovec maďal (“koňský kaštan”) -- -- -- WL, nat 2018
Cévnaté rostliny Melilotus officinalis komonice lékařská -- -- -- nat 2018
Cévnaté rostliny Scrophularia umbrosa krtičník křídlatý -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2018
Cévnaté rostliny Armoracia rusticana křen selský -- -- -- nat 2018
Ptáci Alcedo atthis ledňáček říční Silně ohrožený BD I Zranitelný (VU) -- 2016
Cévnaté rostliny Physalis alkekengi mochyně židovská třešeň -- -- -- nat 2016
Cévnaté rostliny Papaver rhoeas mák vlčí -- -- -- nat 2018
Cévnaté rostliny Impatiens parviflora netýkavka malokvětá -- -- -- GL, inv 2018
1 2 3 Poslední Zobrazeno: 1 - 15 z 33

Literatura

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.