Hřešický potok

L.RA.08
Lokalizace: 50.232849N 13.855824E
Rozloha: 37,475 ha
Kategorie: Lokální význam
Důvod ochrany: Am
Nadmořská výška: 300 - 450 m
Zobrazit lokalitu na mapě
Obrázek mokřadu

Přírodní biotopy

Kód biotopu Název biotopu Kód typu přírodního stanoviště Název typu přírodního stanoviště Rozloha Relativní rozloha (%) Kvalita biotopu (1-4)
V1G Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod, porosty bez ochranářsky významných vodních makrofytů -- -- 0,385 ha 1,03 3
T1.1 Mezofilní ovsíkové louky 6510 Extenzivní sečené louky nížin až podhůří (Arrhenatherion, Brachypodio-Centaureion nemoralis) 0,005 ha 0,01 4
M1.1 Rákosiny eutrofních stojatých vod -- -- 0,305 ha 0,81 4
M1.7 Vegetace vysokých ostřic -- -- 0,299 ha 0,8 2
K2.1 Vrbové křoviny hlinitých a písčitých náplavů -- -- 0,133 ha 0,35 4
L2.2 Údolní jasanovo-olšové luhy 91E0 Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 8,378 ha 22,36 3,85

Seznam druhů z Nálezové databáze ochrany přírody

Kategorie Latinský název druhu Český název druhu Kategorie ochrany
(Zákon 114/92 Sb.)
Směrnice o ptácích/
stanovištích
Červený seznam Invazivnost (i) Rok posledního záznamu
Cévnaté rostliny Heracleum mantegazzianum bolševník velkolepý -- -- -- BL1, 1143/2014, inv 2016
Cévnaté rostliny Echinops sphaerocephalus bělotrn kulatohlavý -- -- -- BL2, inv 2016
Cévnaté rostliny Quercus rubra dub červený -- -- -- BL2, inv 2016
Cévnaté rostliny Malus domestica jabloň domácí -- -- -- nat 2016
Cévnaté rostliny Symphytum bohemicum kostival český Ohrožený -- Ohrožený (EN) -- 2016
Cévnaté rostliny Arctium lappa lopuch větší -- -- -- nat 2016
Cévnaté rostliny Cirsium arvense pcháč oset -- -- -- BL3, inv 2016
Cévnaté rostliny Galinsoga parviflora pěťour maloúborný -- -- -- BL3, inv 2016
Cévnaté rostliny Rhus typhina škumpa orobincová -- -- -- BL2, nat 2016

Literatura

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.