Kamenný rybník

L.PM.02
Lokalizace: 49.792434N 13.378886E
Rozloha: 21,682 ha
Kategorie: Lokální význam
Typ mokřadu: Lužní les, olšina či jiné mokřadní lesy
Rašeliniště a slatiniště
Rybník, klausura
Stupeň ochrany: PR
Důvod ochrany: Z , B
Nadmořská výška: 349 - 351 m
Zobrazit lokalitu na mapě
Obrázek mokřadu

Přírodní biotopy

Kód biotopu Název biotopu Kód typu přírodního stanoviště Název typu přírodního stanoviště Rozloha Relativní rozloha (%) Kvalita biotopu (1-4)
V1G Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod, porosty bez ochranářsky významných vodních makrofytů -- -- 5,319 ha 24,53 2,5
R2.3 Přechodová rašeliniště 7140 Přechodová rašeliniště a třasoviště 0,080 ha 0,37 2
L10.2 Rašelinné brusnicové bory 91D0 Rašelinný les 4,687 ha 21,62 1
L10.1 Rašelinné březiny 91D0 Rašelinný les 0,873 ha 4,03 1,31
M1.1 Rákosiny eutrofních stojatých vod -- -- 0,455 ha 2,1 2
T1.5 Vlhké pcháčové louky -- -- 0,426 ha 1,96 2
L2.2 Údolní jasanovo-olšové luhy 91E0 Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 1,564 ha 7,21 2,14

Seznam druhů z Nálezové databáze ochrany přírody

Kategorie Latinský název druhu Český název druhu Kategorie ochrany
(Zákon 114/92 Sb.)
Směrnice o ptácích/
stanovištích
Červený seznam Invazivnost (i) Rok posledního záznamu
Lišejníky Cladonia sp. -- -- HD V -- -- 2016
Mechorosty Sphagnum sp. -- -- HD V -- -- 2016
Cévnaté rostliny Pinus strobus borovice vejmutovka -- -- -- BL2, inv 2016
Mechorosty Leucobryum glaucum bělomech sivý -- HD V -- -- 2016
Ptáci Anser anser husa velká -- -- Zranitelný (VU) -- 2018
Plazi Lacerta agilis ještěrka obecná Silně ohrožený HD IV Zranitelný (VU) -- 2021
Cévnaté rostliny Vaccinium oxycoccos klikva bahenní Ohrožený -- -- -- 2016
Cévnaté rostliny Iris sibirica kosatec sibiřský Silně ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2016
Ptáci Alcedo atthis ledňáček říční Silně ohrožený BD I Zranitelný (VU) -- 2020
Cévnaté rostliny Carex lasiocarpa ostřice plstnatoplodá Silně ohrožený -- Téměř ohrožený (NT) -- 2016
Mechorosty Sphagnum palustre rašeliník člunkolistý -- HD V -- -- 2016
Obojživelníci Rana temporaria skokan hnědý -- HD V Zranitelný (VU) -- 2020

Literatura

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.