Tišina

L.PA.49
Lokalizace: 50.038093N 15.491449E
Rozloha: 8,126 ha
Kategorie: Lokální význam
Typ mokřadu: Nivní jezero, mrtvé rameno, tůň
Důvod ochrany: KE
Nadmořská výška: 203 - 204 m
Zobrazit lokalitu na mapě
Obrázek mokřadu

Přírodní biotopy

Kód biotopu Název biotopu Kód typu přírodního stanoviště Název typu přírodního stanoviště Rozloha Relativní rozloha (%) Kvalita biotopu (1-4)
T1.4 Aluviální psárkové louky -- -- 1,731 ha 21,3 2,76
V1F Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod, porosty bez druhů charakteristických pro V1A-V1E 3150 Přirozené eutrofní vodní nádrže s vegetací typu Magnopotamion nebo Hydrocharition 1,081 ha 13,31 1
V1G Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod, porosty bez ochranářsky významných vodních makrofytů -- -- 0,920 ha 11,32 3
M1.1 Rákosiny eutrofních stojatých vod -- -- 0,179 ha 2,2 2,24
M1.7 Vegetace vysokých ostřic -- -- 0,613 ha 7,54 2,28
K3 Vysoké mezofilní a xerofilní křoviny -- -- 0,215 ha 2,65 2

Literatura

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.