Rybník u Zdechovic

L.PA.37
Lokalizace: 50.019238N 15.46799E
Rozloha: 14,093 ha
Kategorie: Lokální význam
Typ mokřadu: Rákosina, ostřicová louka
Soustava rybníků
Důvod ochrany: O , B
Nadmořská výška: 210 - 225 m
Zobrazit lokalitu na mapě
Obrázek mokřadu

Přírodní biotopy

Kód biotopu Název biotopu Kód typu přírodního stanoviště Název typu přírodního stanoviště Rozloha Relativní rozloha (%) Kvalita biotopu (1-4)
V1G Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod, porosty bez ochranářsky významných vodních makrofytů -- -- 9,605 ha 68,15 3
M1.1 Rákosiny eutrofních stojatých vod -- -- 0,387 ha 2,75 1,39

Seznam druhů z Nálezové databáze ochrany přírody

Kategorie Latinský název druhu Český název druhu Kategorie ochrany
(Zákon 114/92 Sb.)
Směrnice o ptácích/
stanovištích
Červený seznam Invazivnost (i) Rok posledního záznamu
Cévnaté rostliny Bidens frondosa dvouzubec černoplodý -- -- -- GL, inv 2015
Cévnaté rostliny Tripleurospermum inodorum heřmánkovec nevonný -- -- -- nat 2015
Cévnaté rostliny Echinochloa crus-galli ježatka kuří noha -- -- -- BL3, inv 2015
Cévnaté rostliny Solanum lycopersicum lilek rajče -- -- -- nat 2015
Cévnaté rostliny Eragrostis minor milička menší -- -- -- GL, inv 2015
Cévnaté rostliny Sonchus asper mléč drsný -- -- -- nat 2015
Cévnaté rostliny Sonchus oleraceus mléč zelinný -- -- -- nat 2015
Cévnaté rostliny Abutilon theophrasti mračňák Theophrastův -- -- -- BL3, inv 2015
Cévnaté rostliny Carex pseudocyperus ostřice nedošáchor -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2015
Cévnaté rostliny Digitaria ischaemum rosička lysá -- -- -- BL3, inv 2015
Cévnaté rostliny Veronica arvensis rozrazil rolní -- -- -- nat 2015
Cévnaté rostliny Leersia oryzoides tajnička rýžovitá -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2015
Cévnaté rostliny Erigeron annuus turan roční -- -- -- GL, inv 2015
Cévnaté rostliny Epilobium adenocaulon vrbovka žláznatá -- -- -- nat 2015
Cévnaté rostliny Cyperus fuscus šáchor hnědý -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2015

Literatura

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.