Turkov

L.OS.02
Lokalizace: 49.842701N 18.189067E
Rozloha: 30,764 ha
Kategorie: Lokální význam
Typ mokřadu: Lužní les, olšina či jiné mokřadní lesy
Stupeň ochrany: PP
Důvod ochrany: Am
Nadmořská výška: 225 - 225 m
Zobrazit lokalitu na mapě
Obrázek mokřadu

Přírodní biotopy

Kód biotopu Název biotopu Kód typu přírodního stanoviště Název typu přírodního stanoviště Rozloha Relativní rozloha (%) Kvalita biotopu (1-4)
L1 Mokřadní olšiny -- -- 2,656 ha 8,63 2
L2.4 Měkké luhy nížinných řek 91E0 Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 1,750 ha 5,69 4
L3.2 Polonské dubohabřiny 9170 Dubohabřiny asociace Galio-Carpinetum 2,498 ha 8,12 4
L2.3 Tvrdé luhy nížinných řek 91F0 Smíšené lužní lesy s dubem letním (Quercus robur), jilmem vazem (Ulmus laevis) a jilmem habrolistým (Ulmus minor), jasanem ztepilým (Fraxinus excelsior) nebo jasanem úzkolistým (Fraxinus angustifolia) podél velkých řek (Ulmenion minoris) 7,434 ha 24,16 3,05
L2.2 Údolní jasanovo-olšové luhy 91E0 Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 8,423 ha 27,38 2,24

Seznam druhů z Nálezové databáze ochrany přírody

Kategorie Latinský název druhu Český název druhu Kategorie ochrany
(Zákon 114/92 Sb.)
Směrnice o ptácích/
stanovištích
Červený seznam Invazivnost (i) Rok posledního záznamu
Brouci Silusa rubiginosa -- -- -- Kriticky ohrožený (CR) -- 2017
Brouci Hypulus quercinus -- -- -- Zranitelný (VU) -- 2017
Brouci Triphyllus bicolor -- -- -- Zranitelný (VU) -- 2017
Brouci Trichonyx sulcicollis -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2017
Brouci Syntomium aeneum -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2017
Brouci Symbiotes gibberosus -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2017
Brouci Stenus ludyi -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2017
Brouci Alianta incana -- -- -- Zranitelný (VU) -- 2017
Brouci Quedius maurus -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2017
Brouci Mycetophagus multipunctatus -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2017
Brouci Lymexylon navale -- -- -- Zranitelný (VU) -- 2017
Brouci Liogluta alpestris -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2017
Brouci Mycetophagus piceus -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2017
Brouci Atheta basicornis -- -- -- Zranitelný (VU) -- 2017
Brouci Cerylon deplanatum -- -- -- Ohrožený (EN) -- 2017
1 2 3 Poslední Zobrazeno: 1 - 15 z 43

Literatura

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.