Potok mezi Závadou a Bělou

L.OP.08
Lokalizace: 49.965151N 18.160962E
Rozloha: 74,592 ha
Kategorie: Lokální význam
Typ mokřadu: Tok, úsek toku
Nivní jezero, mrtvé rameno, tůň
Nadmořská výška: 236 - 251 m
Zobrazit lokalitu na mapě
Obrázek mokřadu

Přírodní biotopy

Kód biotopu Název biotopu Kód typu přírodního stanoviště Název typu přírodního stanoviště Rozloha Relativní rozloha (%) Kvalita biotopu (1-4)
V1G Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod, porosty bez ochranářsky významných vodních makrofytů -- -- 0,000 ha -- 3
T4.2 Mezofilní bylinné lemy -- -- 0,004 ha 0,01 2
T1.1 Mezofilní ovsíkové louky 6510 Extenzivní sečené louky nížin až podhůří (Arrhenatherion, Brachypodio-Centaureion nemoralis) 1,175 ha 1,58 3,17
M1.6 Mezotrofní vegetace bahnitých substrátů 7140 Přechodová rašeliniště a třasoviště 0,002 ha -- 2
L1 Mokřadní olšiny -- -- 0,812 ha 1,09 1,93
K1 Mokřadní vrbiny -- -- 1,736 ha 2,33 2,75
M1.5 Pobřežní vegetace potoků -- -- 0,009 ha 0,01 2
L3.3D Polonsko-karpatské dubohabřiny 9170 Dubohabřiny asociace Galio-Carpinetum 0,362 ha 0,48 4
L3.2 Polonské dubohabřiny 9170 Dubohabřiny asociace Galio-Carpinetum 3,835 ha 5,14 2,91
M1.1 Rákosiny eutrofních stojatých vod -- -- 2,961 ha 3,97 2
M1.7 Vegetace vysokých ostřic -- -- 3,012 ha 4,04 2,24
T1.6 Vlhká tužebníková lada 6430 Vlhkomilná vysokobylinná lemová společenstva nížin a horského až alpínského stupně 0,670 ha 0,9 2
L7.2 Vlhké acidofilní doubravy 9190 Staré acidofilní doubravy s dubem letním (Quercus robur) na písčitých pláních 0,914 ha 1,23 3,46
T1.5 Vlhké pcháčové louky -- -- 17,540 ha 23,51 2,95
K3 Vysoké mezofilní a xerofilní křoviny -- -- 0,064 ha 0,09 4
1 2 Poslední Zobrazeno: 1 - 15 z 18

Seznam druhů z Nálezové databáze ochrany přírody

Kategorie Latinský název druhu Český název druhu Kategorie ochrany
(Zákon 114/92 Sb.)
Směrnice o ptácích/
stanovištích
Červený seznam Invazivnost (i) Rok posledního záznamu
Brouci Helochares lividus -- -- -- Zranitelný (VU) -- 2016
Brouci Laccophilus poecilus -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2016
Brouci Rhantus latitans -- -- -- Zranitelný (VU) -- 2016
Brouci Rhantus notaticollis -- -- -- Chybí údaje (DD) -- 2016
Cévnaté rostliny Vinca minor barvínek menší -- -- -- nat 2019
Měkkýši Stagnicola palustris blatenka bažinná -- -- Chybí údaje (DD) -- 2016
Cévnaté rostliny Apera spica-venti chundelka metlice -- -- -- nat 2016
Ptáci Dryocopus martius datel černý -- BD I -- -- 2016
Cévnaté rostliny Quercus rubra dub červený -- -- -- BL2, inv 2018
Cévnaté rostliny Tripleurospermum inodorum heřmánkovec nevonný -- -- -- nat 2016
Cévnaté rostliny Lamium album hluchavka bílá -- -- -- nat 2016
Ryby a mihule Rhodeus amarus hořavka duhová -- HD II Téměř ohrožený (NT) -- 2019
Cévnaté rostliny Trifolium hybridum jetel zvrhlý -- -- -- nat 2018
Plazi Lacerta agilis ještěrka obecná Silně ohrožený HD IV Zranitelný (VU) -- 2016
Plazi Zootoca vivipara ještěrka živorodá Silně ohrožený -- Téměř ohrožený (NT) -- 2018
1 2 3 4 5 Poslední Zobrazeno: 1 - 15 z 68

Literatura

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.