Jakubčovická mlýnská strouha

L.NJ.24
Lokalizace: 49.666163N 17.818517E
Rozloha: 8,839 ha
Kategorie: Lokální význam
Typ mokřadu: Kanál, stoka, příkop
Důvod ochrany: Z
Nadmořská výška: 282 - 450 m
Zobrazit lokalitu na mapě
Obrázek mokřadu

Přírodní biotopy

Kód biotopu Název biotopu Kód typu přírodního stanoviště Název typu přírodního stanoviště Rozloha Relativní rozloha (%) Kvalita biotopu (1-4)
T1.1 Mezofilní ovsíkové louky 6510 Extenzivní sečené louky nížin až podhůří (Arrhenatherion, Brachypodio-Centaureion nemoralis) 0,218 ha 2,47 4
T1.3 Poháňkové pastviny -- -- 0,014 ha 0,16 4
L3.2 Polonské dubohabřiny 9170 Dubohabřiny asociace Galio-Carpinetum 0,513 ha 5,8 4
L4 Suťové lesy 9180 Lesy svazu Tilio-Acerion na svazích, sutích a v roklích 0,345 ha 3,9 2
L2.2B Údolní jasanovo-olšové luhy, netypické a degradované porosty -- -- 0,446 ha 5,04 4

Seznam druhů z Nálezové databáze ochrany přírody

Kategorie Latinský název druhu Český název druhu Kategorie ochrany
(Zákon 114/92 Sb.)
Směrnice o ptácích/
stanovištích
Červený seznam Invazivnost (i) Rok posledního záznamu
Cévnaté rostliny Centaurea montana chrpa horská Silně ohrožený -- Ohrožený (EN) -- 2017
Cévnaté rostliny Aesculus hippocastanum jírovec maďal (“koňský kaštan”) -- -- -- WL, nat 2018
Cévnaté rostliny Arctium tomentosum lopuch plstnatý -- -- -- nat 2018
Cévnaté rostliny Aquilegia vulgaris orlíček obecný -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2017
Cévnaté rostliny Cirsium arvense pcháč oset -- -- -- BL3, inv 2018
Obojživelníci Rana temporaria skokan hnědý -- HD V Zranitelný (VU) -- 2021
Cévnaté rostliny Juncus tenuis sítina tenká -- -- -- nat 2018
Cévnaté rostliny Physocarpus opulifolius tavola kalinolistá -- -- -- BL2, nat 2017
Cévnaté rostliny Epilobium adenocaulon vrbovka žláznatá -- -- -- nat 2018

Literatura

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.