Mokřady u Pustějovského potoka

L.NJ.13
Lokalizace: 49.699059N 18.016649E
Rozloha: 28,037 ha
Kategorie: Lokální význam
Typ mokřadu: Tok, úsek toku
Lužní les, olšina či jiné mokřadní lesy
Rákosina, ostřicová louka
Stupeň ochrany: EVL, PO
Důvod ochrany: KE
Nadmořská výška: 240 - 267 m
Zobrazit lokalitu na mapě
Obrázek mokřadu

Přírodní biotopy

Kód biotopu Název biotopu Kód typu přírodního stanoviště Název typu přírodního stanoviště Rozloha Relativní rozloha (%) Kvalita biotopu (1-4)
T1.1 Mezofilní ovsíkové louky 6510 Extenzivní sečené louky nížin až podhůří (Arrhenatherion, Brachypodio-Centaureion nemoralis) 0,002 ha 0,01 4
K1 Mokřadní vrbiny -- -- 0,001 ha -- 4
M1.5 Pobřežní vegetace potoků -- -- 2,154 ha 7,68 3,46
M1.1 Rákosiny eutrofních stojatých vod -- -- 0,145 ha 0,52 3,12
T1.5 Vlhké pcháčové louky -- -- 0,070 ha 0,25 4
K2.1 Vrbové křoviny hlinitých a písčitých náplavů -- -- 0,043 ha 0,15 4
L2.2 Údolní jasanovo-olšové luhy 91E0 Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 10,044 ha 35,82 2,77

Seznam druhů z Nálezové databáze ochrany přírody

Kategorie Latinský název druhu Český název druhu Kategorie ochrany
(Zákon 114/92 Sb.)
Směrnice o ptácích/
stanovištích
Červený seznam Invazivnost (i) Rok posledního záznamu
Plazi Lacerta agilis ještěrka obecná Silně ohrožený HD IV Zranitelný (VU) -- 2015
Korýši Astacus astacus rak říční Kriticky ohrožený HD V Zranitelný (VU) -- 2015

Literatura

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.