Blato u Poděbrad

L.NB.05
Lokalizace: 50.17604N 15.182374E
Rozloha: 17,490 ha
Kategorie: Lokální význam
Typ mokřadu: Kanál, stoka, příkop
Důvod ochrany: B
Nadmořská výška: 186 - 199 m
Zobrazit lokalitu na mapě
Obrázek mokřadu

Přírodní biotopy

Kód biotopu Název biotopu Kód typu přírodního stanoviště Název typu přírodního stanoviště Rozloha Relativní rozloha (%) Kvalita biotopu (1-4)
T1.1 Mezofilní ovsíkové louky 6510 Extenzivní sečené louky nížin až podhůří (Arrhenatherion, Brachypodio-Centaureion nemoralis) 1,107 ha 6,33 2,5
M1.5 Pobřežní vegetace potoků -- -- 0,222 ha 1,27 2,5
M1.1 Rákosiny eutrofních stojatých vod -- -- 0,366 ha 2,09 2,06
K3 Vysoké mezofilní a xerofilní křoviny -- -- 0,756 ha 4,32 2

Seznam druhů z Nálezové databáze ochrany přírody

Kategorie Latinský název druhu Český název druhu Kategorie ochrany
(Zákon 114/92 Sb.)
Směrnice o ptácích/
stanovištích
Červený seznam Invazivnost (i) Rok posledního záznamu
Cévnaté rostliny Malus domestica jabloň domácí -- -- -- nat 2019
Cévnaté rostliny Populus ×canadensis topol kanadský -- -- -- BL2, inv 2019
Ptáci Lanius excubitor ťuhýk šedý Ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2018

Literatura

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.