Mokřady Vltavy

L.ME.21
Lokalizace: 50.274785N 14.311865E
Rozloha: 252,198 ha
Kategorie: Lokální význam
Typ mokřadu: Tok, úsek toku
Lužní les, olšina či jiné mokřadní lesy
Zaplavovaná nebo mokrá louka
Stupeň ochrany: EVL
Důvod ochrany: KE
Nadmořská výška: 163 - 211 m
Zobrazit lokalitu na mapě
Obrázek mokřadu

Přírodní biotopy

Kód biotopu Název biotopu Kód typu přírodního stanoviště Název typu přírodního stanoviště Rozloha Relativní rozloha (%) Kvalita biotopu (1-4)
V1F Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod, porosty bez druhů charakteristických pro V1A-V1E 3150 Přirozené eutrofní vodní nádrže s vegetací typu Magnopotamion nebo Hydrocharition 0,016 ha 0,01 2
T1.1 Mezofilní ovsíkové louky 6510 Extenzivní sečené louky nížin až podhůří (Arrhenatherion, Brachypodio-Centaureion nemoralis) 4,900 ha 1,94 4
L2.4 Měkké luhy nížinných řek 91E0 Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 1,262 ha 0,5 4
M1.1 Rákosiny eutrofních stojatých vod -- -- 0,006 ha -- 3
L2.3 Tvrdé luhy nížinných řek 91F0 Smíšené lužní lesy s dubem letním (Quercus robur), jilmem vazem (Ulmus laevis) a jilmem habrolistým (Ulmus minor), jasanem ztepilým (Fraxinus excelsior) nebo jasanem úzkolistým (Fraxinus angustifolia) podél velkých řek (Ulmenion minoris) 0,125 ha 0,05 4
M1.4 Říční rákosiny -- -- 0,174 ha 0,07 2,87

Seznam druhů z Nálezové databáze ochrany přírody

Kategorie Latinský název druhu Český název druhu Kategorie ochrany
(Zákon 114/92 Sb.)
Směrnice o ptácích/
stanovištích
Červený seznam Invazivnost (i) Rok posledního záznamu
Blanokřídlí Formica rufibarbis -- Ohrožený -- -- -- 2017
Brouci Timarcha goettingensis -- -- -- Kriticky ohrožený (CR) -- 2015
Savci Castor fiber bobr evropský Silně ohrožený HD II, HD IV -- -- 2021
Ptáci Saxicola rubicola bramborníček černohlavý Ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2018
Cévnaté rostliny Echinops sphaerocephalus bělotrn kulatohlavý -- -- -- BL2, inv 2017
Ptáci Riparia riparia břehule říční Ohrožený -- Téměř ohrožený (NT) -- 2017
Cévnaté rostliny Centaurea cyanus chrpa modrá -- -- -- nat 2017
Cévnaté rostliny Asparagus officinalis chřest lékařský -- -- -- nat 2015
Ptáci Dryocopus martius datel černý -- BD I -- -- 2018
Cévnaté rostliny Verbascum densiflorum divizna velkokvětá -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2017
Ptáci Corvus frugilegus havran polní -- -- Zranitelný (VU) -- 2019
Cévnaté rostliny Matricaria discoidea heřmánek terčovitý -- -- -- nat 2017
Cévnaté rostliny Tripleurospermum inodorum heřmánkovec nevonný -- -- -- nat 2017
Cévnaté rostliny Lamium album hluchavka bílá -- -- -- nat 2017
Cévnaté rostliny Lamium purpureum hluchavka nachová -- -- -- nat 2017
1 2 3 4 5 6 Poslední Zobrazeno: 1 - 15 z 107

Fotografie

Literatura

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.