V lukách

L.ME.15
Lokalizace: 50.291994N 14.596946E
Rozloha: 1,384 ha
Kategorie: Lokální význam
Typ mokřadu: Rašeliniště a slatiniště
Důvod ochrany: KE
Nadmořská výška: 191 - 193 m
Zobrazit lokalitu na mapě
Obrázek mokřadu

Přírodní biotopy

Kód biotopu Název biotopu Kód typu přírodního stanoviště Název typu přírodního stanoviště Rozloha Relativní rozloha (%) Kvalita biotopu (1-4)
M1.3 Eutrofní vegetace bahnitých substrátů -- -- 0,016 ha 1,16 4
V2C Makrofytní vegetace mělkých stojatých vod, ostatní porosty -- -- 0,007 ha 0,49 2
M1.1 Rákosiny eutrofních stojatých vod -- -- 0,001 ha 0,07 4
M1.2 Slanomilné rákosiny a ostřicové porosty -- -- 0,000 ha -- 4
T1.9 Střídavě vlhké bezkolencové louky 6410 Bezkolencové louky na vápnitých, rašelinných nebo hlinito-jílovitých půdách (Molinion caeruleae) 0,036 ha 2,6 4
M1.7 Vegetace vysokých ostřic -- -- 0,005 ha 0,38 4
K2.1 Vrbové křoviny hlinitých a písčitých náplavů -- -- 0,084 ha 6,09 4

Seznam druhů z Nálezové databáze ochrany přírody

Kategorie Latinský název druhu Český název druhu Kategorie ochrany
(Zákon 114/92 Sb.)
Směrnice o ptácích/
stanovištích
Červený seznam Invazivnost (i) Rok posledního záznamu
Ptáci Circus aeruginosus moták pochop Ohrožený BD I Zranitelný (VU) -- 2020
Cévnaté rostliny Schoenoplectus tabernaemontani skřípinec Tabernaemontanův -- -- Zranitelný (VU) -- 2017
Cévnaté rostliny Cyperus fuscus šáchor hnědý -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2017

Literatura

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.