Jezero u Konětop

L.ME.12
Lokalizace: 50.267114N 14.651646E
Rozloha: 13,187 ha
Kategorie: Lokální význam
Typ mokřadu: Jiné vodní a bažinné biotopy
Lom, štěrkovna, pískovna
Důvod ochrany: Am
Nadmořská výška: 183 - 192 m
Zobrazit lokalitu na mapě
Obrázek mokřadu

Seznam druhů z Nálezové databáze ochrany přírody

Kategorie Latinský název druhu Český název druhu Kategorie ochrany
(Zákon 114/92 Sb.)
Směrnice o ptácích/
stanovištích
Červený seznam Invazivnost (i) Rok posledního záznamu
Ptáci Delichon urbicum jiřička obecná -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2017
Ptáci Charadrius dubius kulík říční -- -- Zranitelný (VU) -- 2017
Ptáci Hirundo rustica vlaštovka obecná Ohrožený -- Téměř ohrožený (NT) -- 2017
Cévnaté rostliny Crepis foetida subsp. rhoeadifolia škarda smrdutá mákolistá -- -- Téměř ohrožený (NT) nat 2016

Literatura

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.