Tůně u Vltavy

L.ME.10
Lokalizace: 50.304451N 14.330927E
Rozloha: 11,123 ha
Kategorie: Lokální význam
Typ mokřadu: Tok, úsek toku
Nivní jezero, mrtvé rameno, tůň
Lužní les, olšina či jiné mokřadní lesy
Zaplavovaná nebo mokrá louka
Důvod ochrany: B , KE
Nadmořská výška: 164 - 164 m
Zobrazit lokalitu na mapě
Obrázek mokřadu

Přírodní biotopy

Kód biotopu Název biotopu Kód typu přírodního stanoviště Název typu přírodního stanoviště Rozloha Relativní rozloha (%) Kvalita biotopu (1-4)
V1G Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod, porosty bez ochranářsky významných vodních makrofytů -- -- 1,285 ha 11,55 3
L2.4 Měkké luhy nížinných řek 91E0 Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 0,303 ha 2,73 4
M1.1 Rákosiny eutrofních stojatých vod -- -- 0,009 ha 0,08 3
L2.3 Tvrdé luhy nížinných řek 91F0 Smíšené lužní lesy s dubem letním (Quercus robur), jilmem vazem (Ulmus laevis) a jilmem habrolistým (Ulmus minor), jasanem ztepilým (Fraxinus excelsior) nebo jasanem úzkolistým (Fraxinus angustifolia) podél velkých řek (Ulmenion minoris) 1,400 ha 12,58 2,53

Seznam druhů z Nálezové databáze ochrany přírody

Kategorie Latinský název druhu Český název druhu Kategorie ochrany
(Zákon 114/92 Sb.)
Směrnice o ptácích/
stanovištích
Červený seznam Invazivnost (i) Rok posledního záznamu
Blanokřídlí Bombus sp. -- Ohrožený -- -- -- 2020
Cévnaté rostliny Carduus acanthoides bodlák obecný -- -- -- nat 2020
Cévnaté rostliny Echinops sphaerocephalus bělotrn kulatohlavý -- -- -- BL2, inv 2020
Cévnaté rostliny Bidens frondosa dvouzubec černoplodý -- -- -- GL, inv 2020
Cévnaté rostliny Lamium album hluchavka bílá -- -- -- nat 2020
Cévnaté rostliny Pyrus communis hrušeň obecná -- -- -- nat 2020
Ptáci Anser anser husa velká -- -- Zranitelný (VU) -- 2018
Ptáci Alopochen aegyptiaca husice nilská -- -- -- 1143/2014 2018
Cévnaté rostliny Malus domestica jabloň domácí -- -- -- nat 2020
Cévnaté rostliny Acer negundo javor jasanolistý -- -- -- BL2, inv 2020
Plazi Lacerta agilis ještěrka obecná Silně ohrožený HD IV Zranitelný (VU) -- 2020
Ryby a mihule Carassius carassius karas obecný -- -- Kriticky ohrožený (CR) -- 2020
Brouci Uloma culinaris kmenař trouchový -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2020
Cévnaté rostliny Scrophularia umbrosa krtičník křídlatý -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2020
Ptáci Alcedo atthis ledňáček říční Silně ohrožený BD I Zranitelný (VU) -- 2020
1 2 3 Poslední Zobrazeno: 1 - 15 z 44

Literatura

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.