Veltruský park

L.ME.09
Lokalizace: 50.28674N 14.33724E
Rozloha: 312,421 ha
Kategorie: Lokální význam
Typ mokřadu: Lužní les, olšina či jiné mokřadní lesy
Stupeň ochrany: EVL, PP
Důvod ochrany: O , E
Nadmořská výška: 164 - 169 m
Zobrazit lokalitu na mapě
Obrázek mokřadu

Přírodní biotopy

Kód biotopu Název biotopu Kód typu přírodního stanoviště Název typu přírodního stanoviště Rozloha Relativní rozloha (%) Kvalita biotopu (1-4)
L3.1 Hercynské dubohabřiny 9170 Dubohabřiny asociace Galio-Carpinetum 5,971 ha 1,91 4
V1G Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod, porosty bez ochranářsky významných vodních makrofytů -- -- 0,375 ha 0,12 3
T1.1 Mezofilní ovsíkové louky 6510 Extenzivní sečené louky nížin až podhůří (Arrhenatherion, Brachypodio-Centaureion nemoralis) 0,549 ha 0,18 4
L2.3 Tvrdé luhy nížinných řek 91F0 Smíšené lužní lesy s dubem letním (Quercus robur), jilmem vazem (Ulmus laevis) a jilmem habrolistým (Ulmus minor), jasanem ztepilým (Fraxinus excelsior) nebo jasanem úzkolistým (Fraxinus angustifolia) podél velkých řek (Ulmenion minoris) 108,030 ha 34,58 2,64

Seznam druhů z Nálezové databáze ochrany přírody

Kategorie Latinský název druhu Český název druhu Kategorie ochrany
(Zákon 114/92 Sb.)
Směrnice o ptácích/
stanovištích
Červený seznam Invazivnost (i) Rok posledního záznamu
Blanokřídlí Formica rufibarbis -- Ohrožený -- -- -- 2016
Brouci Pycnomerus terebrans -- -- -- Ohrožený (EN) -- 2015
Brouci Mycetophagus fulvicollis -- -- -- Zranitelný (VU) -- 2015
Brouci Meloe decorus -- Ohrožený -- Téměř ohrožený (NT) -- 2019
Brouci Isorhipis melasoides -- -- -- Ohrožený (EN) -- 2015
Brouci Colydium elongatum -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2015
Ploštice Oxycarenus lavaterae blánatka lipová -- -- -- BL3 2020
Cévnaté rostliny Pinus strobus borovice vejmutovka -- -- -- BL2, inv 2015
Ptáci Oenanthe oenanthe bělořit šedý Silně ohrožený -- Ohrožený (EN) -- 2017
Ptáci Riparia riparia břehule říční Ohrožený -- Téměř ohrožený (NT) -- 2017
Ptáci Dryocopus martius datel černý -- BD I -- -- 2020
Cévnaté rostliny Quercus rubra dub červený -- -- -- BL2, inv 2015
Brouci Colydium filiforme dřevožrout niťovitý -- -- Zranitelný (VU) -- 2015
Ptáci Corvus frugilegus havran polní -- -- Zranitelný (VU) -- 2018
Brouci Mycetochara axillaris hubojed lopatkoskvrnný -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2015
1 2 3 4 5 6 Poslední Zobrazeno: 1 - 15 z 80

Fotografie

Literatura

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.