Netřebská slaniska

L.ME.01
Lokalizace: 50.262935N 14.441262E
Rozloha: 6,086 ha
Kategorie: Lokální význam
Typ mokřadu: Zaplavovaná nebo mokrá louka
Jiné vodní a bažinné biotopy
Rákosina, ostřicová louka
Stupeň ochrany: PP
Důvod ochrany: O , B
Nadmořská výška: 166 - 171 m
Zobrazit lokalitu na mapě
Obrázek mokřadu

Přírodní biotopy

Kód biotopu Název biotopu Kód typu přírodního stanoviště Název typu přírodního stanoviště Rozloha Relativní rozloha (%) Kvalita biotopu (1-4)
M1.1 Rákosiny eutrofních stojatých vod -- -- 0,577 ha 9,47 2,11
M1.7 Vegetace vysokých ostřic -- -- 0,004 ha 0,07 4
K3 Vysoké mezofilní a xerofilní křoviny -- -- 0,554 ha 9,1 2

Seznam druhů z Nálezové databáze ochrany přírody

Kategorie Latinský název druhu Český název druhu Kategorie ochrany
(Zákon 114/92 Sb.)
Směrnice o ptácích/
stanovištích
Červený seznam Invazivnost (i) Rok posledního záznamu
Cévnaté rostliny Eleocharis uniglumis subsp. uniglumis bahnička jednoplevá pravá -- -- Zranitelný (VU) -- 2014
Cévnaté rostliny Conium maculatum bolehlav plamatý -- -- -- BL3, nat 2014
Cévnaté rostliny Adonis aestivalis hlaváček letní -- -- Téměř ohrožený (NT) nat 2015
Cévnaté rostliny Pyrus communis hrušeň obecná -- -- -- nat 2014
Cévnaté rostliny Malus domestica jabloň domácí -- -- -- nat 2014
Plazi Lacerta agilis ještěrka obecná Silně ohrožený HD IV Zranitelný (VU) -- 2015
Cévnaté rostliny Bolboschoenus maritimus kamyšník přímořský -- -- Zranitelný (VU) -- 2014
Ptáci Motacilla flava konipas luční Silně ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2018
Cévnaté rostliny Lactuca serriola locika kompasová -- -- -- inv 2014
Cévnaté rostliny Arctium tomentosum lopuch plstnatý -- -- -- nat 2014
Cévnaté rostliny Prunus mahaleb subsp. mahaleb mahalebka obecná pravá -- -- Chybí údaje (DD) -- 2014
Ptáci Circus aeruginosus moták pochop Ohrožený BD I Zranitelný (VU) -- 2016
Cévnaté rostliny Ballota nigra subsp. nigra měrnice černá pravá -- -- -- nat 2014
Cévnaté rostliny Carex distans ostřice oddálená -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2014
Cévnaté rostliny Carex riparia ostřice pobřežní -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2014
1 2 3 Poslední Zobrazeno: 1 - 15 z 36

Literatura

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.