Dolejší Hůrky

L.LN.04
Lokalizace: 50.33842N 13.628778E
Rozloha: 18,878 ha
Kategorie: Lokální význam
Typ mokřadu: Rákosina, ostřicová louka
Důvod ochrany: O , Br
Nadmořská výška: 198 - 201 m
Zobrazit lokalitu na mapě
Obrázek mokřadu

Přírodní biotopy

Kód biotopu Název biotopu Kód typu přírodního stanoviště Název typu přírodního stanoviště Rozloha Relativní rozloha (%) Kvalita biotopu (1-4)
M1.3 Eutrofní vegetace bahnitých substrátů -- -- 0,200 ha 1,06 3
T1.1 Mezofilní ovsíkové louky 6510 Extenzivní sečené louky nížin až podhůří (Arrhenatherion, Brachypodio-Centaureion nemoralis) 0,251 ha 1,33 2
L2.4 Měkké luhy nížinných řek 91E0 Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 2,299 ha 12,18 2,24
M1.1 Rákosiny eutrofních stojatých vod -- -- 10,873 ha 57,6 2
K3 Vysoké mezofilní a xerofilní křoviny -- -- 0,246 ha 1,3 2,77
T3.4D Širokolisté suché trávníky, porosty bez význačného výskytu vstavačovitých a bez jalovce obecného (Juniperus communis) 6210 Polopřirozené suché trávníky a facie křovin na vápnitých podložích (Festuco-Brometalia) (* význačná naleziště vstavačovitých) 0,229 ha 1,21 3

Seznam druhů z Nálezové databáze ochrany přírody

Literatura

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.