Quarré

L.LB.08
Lokalizace: 50.858704N 15.282746E
Rozloha: 6,845 ha
Kategorie: Lokální význam
Typ mokřadu: Rašeliniště a slatiniště
Stupeň ochrany: EVL, CHKO, PO, PP
Důvod ochrany: Z , E , KE, B
Nadmořská výška: 900 - 905 m
Zobrazit lokalitu na mapě
Obrázek mokřadu

Přírodní biotopy

Kód biotopu Název biotopu Kód typu přírodního stanoviště Název typu přírodního stanoviště Rozloha Relativní rozloha (%) Kvalita biotopu (1-4)
L9.1 Horské třtinové smrčiny 9410 Acidofilní smrčiny (Vaccinio-Piceetea) 0,519 ha 7,58 3,04
R3.1 Otevřená vrchoviště 7110 Aktivní vrchoviště 1,133 ha 16,55 1,84
L9.2A Rašelinné smrčiny 91D0 Rašelinný les 0,825 ha 12,06 4
R3.3 Vrchovištní šlenky 7110 Aktivní vrchoviště 0,070 ha 1,02 2

Seznam druhů z Nálezové databáze ochrany přírody

Kategorie Latinský název druhu Český název druhu Kategorie ochrany
(Zákon 114/92 Sb.)
Směrnice o ptácích/
stanovištích
Červený seznam Invazivnost (i) Rok posledního záznamu
Cévnaté rostliny Scheuchzeria palustris blatnice bahenní Kriticky ohrožený -- Ohrožený (EN) -- 2019
Cévnaté rostliny Vaccinium oxycoccos klikva bahenní Ohrožený -- -- -- 2017
Cévnaté rostliny Andromeda polifolia kyhanka sivolistá Ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2017
Vážky Somatochlora alpestris lesklice horská -- -- Zranitelný (VU) -- 2019
Cévnaté rostliny Carex limosa ostřice bažinná Silně ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2018
Cévnaté rostliny Carex pauciflora ostřice chudokvětá -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2017
Cévnaté rostliny Lycopodium annotinum plavuň pučivá Ohrožený HD V -- -- 2017
Cévnaté rostliny Lycopodiella inundata plavuňka zaplavovaná Silně ohrožený -- Ohrožený (EN) -- 2019
Mechorosty Sphagnum girgensohnii rašeliník Girgensohnův -- HD V -- -- 2020
Mechorosty Sphagnum balticum rašeliník baltský -- HD V -- -- 2020
Mechorosty Sphagnum cuspidatum rašeliník bodlavý -- HD V -- -- 2020
Mechorosty Sphagnum papillosum rašeliník bradavčitý -- HD V -- -- 2020
Mechorosty Sphagnum fallax rašeliník křivolistý -- HD V -- -- 2020
Mechorosty Sphagnum subnitens rašeliník lesklý -- HD V -- -- 2020
Mechorosty Sphagnum flexuosum rašeliník odchylný -- HD V -- -- 2020
1 2 Poslední Zobrazeno: 1 - 15 z 21

Fotografie

Literatura

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.