Lom Velká Stráž

L.KO.07
Lokalizace: 50.058011N 14.984612E
Rozloha: 1,339 ha
Kategorie: Lokální význam
Typ mokřadu: Lom, štěrkovna, pískovna
Důvod ochrany: KE
Nadmořská výška: 250 - 253 m
Zobrazit lokalitu na mapě
Obrázek mokřadu

Přírodní biotopy

Kód biotopu Název biotopu Kód typu přírodního stanoviště Název typu přírodního stanoviště Rozloha Relativní rozloha (%) Kvalita biotopu (1-4)
V1G Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod, porosty bez ochranářsky významných vodních makrofytů -- -- 0,378 ha 28,21 2
T5.2 Otevřené trávníky písčin s paličkovcem šedavým (Corynephorus canescens) 2330 Otevřené trávníky kontinentálních dun s paličkovcem (Corynephorus) a psinečkem (Agrostis) 0,088 ha 6,59 3,74
M1.1 Rákosiny eutrofních stojatých vod -- -- 0,055 ha 4,08 1
K3 Vysoké mezofilní a xerofilní křoviny -- -- 0,004 ha 0,27 2

Seznam druhů z Nálezové databáze ochrany přírody

Kategorie Latinský název druhu Český název druhu Kategorie ochrany
(Zákon 114/92 Sb.)
Směrnice o ptácích/
stanovištích
Červený seznam Invazivnost (i) Rok posledního záznamu
Cévnaté rostliny Malus domestica jabloň domácí -- -- -- nat 2018
Cévnaté rostliny Gagea bohemica křivatec český Silně ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2018
Cévnaté rostliny Gagea bohemica subsp. bohemica křivatec český pravý Silně ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2019
Cévnaté rostliny Linaria vulgaris lnice květel -- -- -- nat 2018
Cévnaté rostliny Prunus mahaleb mahalebka obecná -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2018
Cévnaté rostliny Arrhenatherum elatius ovsík vyvýšený -- -- -- BL2, inv 2018
Obojživelníci Rana dalmatina skokan štíhlý Silně ohrožený HD IV Téměř ohrožený (NT) -- 2021
Cévnaté rostliny Galanthus nivalis sněženka podsněžník Ohrožený HD V Téměř ohrožený (NT) -- 2021
Cévnaté rostliny Bromus sterilis sveřep jalový -- -- -- inv 2018
Ryby a mihule Anguilla anguilla úhoř říční -- -- Vyhynulý ve volné přírodě (EW) -- 2021

Literatura

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.