Jezdovické rašeliniště

L.JI.13
Lokalizace: 49.323395N 15.461648E
Rozloha: 4,739 ha
Kategorie: Lokální význam
Typ mokřadu: Pramen, prameniště
Rákosina, ostřicová louka
Rašeliniště a slatiniště
Stupeň ochrany: PP
Důvod ochrany: Z , B
Nadmořská výška: 586 - 595 m
Zobrazit lokalitu na mapě
Obrázek mokřadu

Přírodní biotopy

Kód biotopu Název biotopu Kód typu přírodního stanoviště Název typu přírodního stanoviště Rozloha Relativní rozloha (%) Kvalita biotopu (1-4)
T2.3B Podhorské a horské smilkové trávníky bez výskytu jalovce obecného (Juniperus communis) 6230 Druhově bohaté smilkové louky na silikátových podložích v horských oblastech (a v kontinentální Evropě v podhorských oblastech) 0,069 ha 1,46 2
R2.3 Přechodová rašeliniště 7140 Přechodová rašeliniště a třasoviště 0,144 ha 3,04 1
R2.2 Nevápnitá mechová slatiniště 7140 Přechodová rašeliniště a třasoviště 0,605 ha 12,76 1
L2.2 Údolní jasanovo-olšové luhy 91E0 Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 0,766 ha 16,17 2
T1.5 Vlhké pcháčové louky -- -- 0,924 ha 19,5 2

Seznam druhů z Nálezové databáze ochrany přírody

Kategorie Latinský název druhu Český název druhu Kategorie ochrany
(Zákon 114/92 Sb.)
Směrnice o ptácích/
stanovištích
Červený seznam Invazivnost (i) Rok posledního záznamu
Houby Cudoniella clavus vodnička potoční -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2016
Houby Hygrocybe cantharellus voskovka lišková -- -- Chybí údaje (DD) -- 2015
Houby Hygrocybe coccineocrenata voskovka vroubkovaná -- -- Ohrožený (EN) -- 2014
Ptáci Corvus corone vrána černá -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2015
Ptáci Pernis apivorus včelojed lesní Silně ohrožený BD I Ohrožený (EN) -- 2018
Houby Entoloma mougeotii závojenka Mougeotova -- -- Kriticky ohrožený (CR) -- 2015
Ptáci Vanellus vanellus čejka chocholatá -- -- Zranitelný (VU) -- 2015
Houby Peziza echinospora řasnatka uhelná -- -- Ohrožený (EN) -- 2015
Houby Hygrophorus pustulatus šťavnatka tečkovaná -- -- Chybí údaje (DD) -- 2016
První 1 2 Zobrazeno: 15 - 24

Literatura

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.