Klepákův rybník

L.JH.49
Lokalizace: 49.140596N 15.302257E
Rozloha: 7,731 ha
Kategorie: Lokální význam
Typ mokřadu: Lužní les, olšina či jiné mokřadní lesy
Rašeliniště a slatiniště
Rybník, klausura
Důvod ochrany: Am
Nadmořská výška: 582 - 600 m
Zobrazit lokalitu na mapě
Obrázek mokřadu

Přírodní biotopy

Kód biotopu Název biotopu Kód typu přírodního stanoviště Název typu přírodního stanoviště Rozloha Relativní rozloha (%) Kvalita biotopu (1-4)
M1.7 Vegetace vysokých ostřic -- -- 0,640 ha 8,28 2
M1.1 Rákosiny eutrofních stojatých vod -- -- 0,709 ha 9,17 1
T2.3B Podhorské a horské smilkové trávníky bez výskytu jalovce obecného (Juniperus communis) 6230 Druhově bohaté smilkové louky na silikátových podložích v horských oblastech (a v kontinentální Evropě v podhorských oblastech) 0,420 ha 5,43 3
K1 Mokřadní vrbiny -- -- 0,169 ha 2,19 1,62
L1 Mokřadní olšiny -- -- 0,368 ha 4,76 1
V1G Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod, porosty bez ochranářsky významných vodních makrofytů -- -- 3,265 ha 42,23 2
M1.3 Eutrofní vegetace bahnitých substrátů -- -- 0,079 ha 1,02 2

Literatura

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.