Rašeliniště Pele

L.JH.09
Lokalizace: 48.959496N 14.966934E
Rozloha: 53,501 ha
Kategorie: Lokální význam
Typ mokřadu: Tok, úsek toku
Rašeliniště a slatiniště
Stupeň ochrany: CHKO, PO, PR
Důvod ochrany: Z , B
Nadmořská výška: 466 - 477 m
Zobrazit lokalitu na mapě
Obrázek mokřadu

Přírodní biotopy

Kód biotopu Název biotopu Kód typu přírodního stanoviště Název typu přírodního stanoviště Rozloha Relativní rozloha (%) Kvalita biotopu (1-4)
L5.4 Acidofilní bučiny 9110 Bučiny asociace Luzulo-Fagetum 0,151 ha 0,28 4
L8.1B Boreokontinentální bory, ostatní porosty -- -- 0,104 ha 0,19 3
V2C Makrofytní vegetace mělkých stojatých vod, ostatní porosty -- -- 0,012 ha 0,02 4
V3 Makrofytní vegetace oligotrofních jezírek a tůní 3160 Přirozená dystrofní jezera a tůně 0,060 ha 0,11 3,13
V1C Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod s bublinatkou jižní nebo obecnou (Utricularia australis a U. vulgaris) 3150 Přirozené eutrofní vodní nádrže s vegetací typu Magnopotamion nebo Hydrocharition 1,050 ha 1,96 1,77
V1G Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod, porosty bez ochranářsky významných vodních makrofytů -- -- 0,309 ha 0,58 1,29
V4B Makrofytní vegetace vodních toků, stanoviště s potenciálním výskytem vodních makrofytů nebo se zjevně přirozeným či přírodě blízkým chrakterem koryta -- -- 0,086 ha 0,16 4
T1.1 Mezofilní ovsíkové louky 6510 Extenzivní sečené louky nížin až podhůří (Arrhenatherion, Brachypodio-Centaureion nemoralis) 0,994 ha 1,86 2,78
M1.6 Mezotrofní vegetace bahnitých substrátů 7140 Přechodová rašeliniště a třasoviště 0,325 ha 0,61 1
L1 Mokřadní olšiny -- -- 1,897 ha 3,55 2,37
K1 Mokřadní vrbiny -- -- 0,502 ha 0,94 1,48
R3.1 Otevřená vrchoviště 7110 Aktivní vrchoviště 0,036 ha 0,07 4
M1.5 Pobřežní vegetace potoků -- -- 0,007 ha 0,01 2
L9.2B Podmáčené smrčiny 9410 Acidofilní smrčiny (Vaccinio-Piceetea) 8,369 ha 15,64 3,02
R2.3 Přechodová rašeliniště 7140 Přechodová rašeliniště a třasoviště 2,877 ha 5,38 1,31
1 2 Poslední Zobrazeno: 1 - 15 z 22

Seznam druhů z Nálezové databáze ochrany přírody

Kategorie Latinský název druhu Český název druhu Kategorie ochrany
(Zákon 114/92 Sb.)
Směrnice o ptácích/
stanovištích
Červený seznam Invazivnost (i) Rok posledního záznamu
Brouci Agrilus subauratus -- -- -- Zranitelný (VU) -- 2018
Brouci Agrilus suvorovi -- -- -- Zranitelný (VU) -- 2018
Brouci Bidessus grossepunctatus -- -- -- Zranitelný (VU) -- 2020
Brouci Graptodytes bilineatus -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2020
Brouci Hydaticus aruspex -- -- -- Zranitelný (VU) -- 2020
Brouci Hydaticus continentalis -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2020
Brouci Hydroporus scalesinaus -- -- -- Ohrožený (EN) -- 2020
Brouci Ilybius aenescens -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2020
Brouci Lamprodila decipiens -- -- -- Zranitelný (VU) -- 2018
Brouci Longitarsus nigerrimus -- -- -- Lokálně vyhynulý (RE) -- 2020
Brouci Notaris aterrima -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2018
Mechorosty Sphagnum magellenicum agg. -- -- HD V -- -- 2017
Brouci Saperda similis -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2018
Brouci Suphrodytes dorsalis -- -- -- Zranitelný (VU) -- 2019
Cévnaté rostliny Utricularia minor bublinatka menší -- -- Zranitelný (VU) -- 2017
1 2 3 4 5 Poslední Zobrazeno: 1 - 15 z 73

Fotografie

Literatura

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.