Rašeliniště u Příbrazského rybníka

L.JH.04
Lokalizace: 49.036602N 14.93742E
Rozloha: 89,789 ha
Kategorie: Lokální význam
Typ mokřadu: Lužní les, olšina či jiné mokřadní lesy
Zaplavovaná nebo mokrá louka
Rašeliniště a slatiniště
Rybník, klausura
Důvod ochrany: B
Nadmořská výška: 468 - 475 m
Zobrazit lokalitu na mapě
Obrázek mokřadu

Přírodní biotopy

Kód biotopu Název biotopu Kód typu přírodního stanoviště Název typu přírodního stanoviště Rozloha Relativní rozloha (%) Kvalita biotopu (1-4)
L8.1B Boreokontinentální bory, ostatní porosty -- -- 2,166 ha 2,41 4
V1F Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod, porosty bez druhů charakteristických pro V1A-V1E 3150 Přirozené eutrofní vodní nádrže s vegetací typu Magnopotamion nebo Hydrocharition 0,119 ha 0,13 2
V1G Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod, porosty bez ochranářsky významných vodních makrofytů -- -- 17,274 ha 19,24 3
L1 Mokřadní olšiny -- -- 3,858 ha 4,3 4
K1 Mokřadní vrbiny -- -- 0,479 ha 0,53 2
M1.5 Pobřežní vegetace potoků -- -- 0,013 ha 0,01 4
R2.3 Přechodová rašeliniště 7140 Přechodová rašeliniště a třasoviště 0,699 ha 0,78 3,44
L10.2 Rašelinné brusnicové bory 91D0 Rašelinný les 30,554 ha 34,03 3,75
L10.1 Rašelinné březiny 91D0 Rašelinný les 0,143 ha 0,16 4
M1.1 Rákosiny eutrofních stojatých vod -- -- 3,621 ha 4,03 2,05
T1.9 Střídavě vlhké bezkolencové louky 6410 Bezkolencové louky na vápnitých, rašelinných nebo hlinito-jílovitých půdách (Molinion caeruleae) 3,004 ha 3,35 4
M1.7 Vegetace vysokých ostřic -- -- 0,700 ha 0,78 2,28
T1.5 Vlhké pcháčové louky -- -- 1,846 ha 2,06 3,67
L2.2 Údolní jasanovo-olšové luhy 91E0 Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 0,403 ha 0,45 4

Seznam druhů z Nálezové databáze ochrany přírody

Kategorie Latinský název druhu Český název druhu Kategorie ochrany
(Zákon 114/92 Sb.)
Směrnice o ptácích/
stanovištích
Červený seznam Invazivnost (i) Rok posledního záznamu
Motýli Lasiocampa quercus bourovec dubový -- -- Ohrožený (EN) -- 2021
Motýli Melitaea cinxia hnědásek kostkovaný -- -- Zranitelný (VU) -- 2018
Ptáci Anser anser husa velká -- -- Zranitelný (VU) -- 2020
Ptáci Ardea alba volavka bílá Silně ohrožený BD I -- -- 2019
Ptáci Ardea cinerea volavka popelavá -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2019
Ptáci Corvus corone vrána černá -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2020
Měkkýši Anodonta cygnea škeble rybničná Silně ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2018
Ptáci Picus canus žluna šedá -- BD I Zranitelný (VU) -- 2015

Literatura

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.