Údolí Štikovského potoka

L.JC.16
Lokalizace: 50.482496N 15.559811E
Rozloha: 26,352 ha
Kategorie: Lokální význam
Typ mokřadu: Tok, úsek toku
Zaplavovaná nebo mokrá louka
Důvod ochrany: Z , B
Nadmořská výška: 341 - 481 m
Zobrazit lokalitu na mapě
Obrázek mokřadu

Přírodní biotopy

Kód biotopu Název biotopu Kód typu přírodního stanoviště Název typu přírodního stanoviště Rozloha Relativní rozloha (%) Kvalita biotopu (1-4)
T1.1 Mezofilní ovsíkové louky 6510 Extenzivní sečené louky nížin až podhůří (Arrhenatherion, Brachypodio-Centaureion nemoralis) 0,464 ha 1,76 2
M1.7 Vegetace vysokých ostřic -- -- 0,093 ha 0,35 2,5
T1.6 Vlhká tužebníková lada 6430 Vlhkomilná vysokobylinná lemová společenstva nížin a horského až alpínského stupně 0,179 ha 0,68 2
L2.2 Údolní jasanovo-olšové luhy 91E0 Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 3,454 ha 13,11 2,16

Seznam druhů z Nálezové databáze ochrany přírody

Kategorie Latinský název druhu Český název druhu Kategorie ochrany
(Zákon 114/92 Sb.)
Směrnice o ptácích/
stanovištích
Červený seznam Invazivnost (i) Rok posledního záznamu
Cévnaté rostliny Anagallis arvensis drchnička rolní -- -- -- nat 2018
Cévnaté rostliny Matricaria discoidea heřmánek terčovitý -- -- -- nat 2018
Cévnaté rostliny Tripleurospermum inodorum heřmánkovec nevonný -- -- -- nat 2018
Cévnaté rostliny Microrrhinum minus hledíček menší -- -- -- nat 2018
Cévnaté rostliny Pyrus pyraster hrušeň polnička -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2018
Cévnaté rostliny Trifolium hybridum jetel zvrhlý -- -- -- nat 2018
Cévnaté rostliny Echinochloa crus-galli ježatka kuří noha -- -- -- BL3, inv 2018
Cévnaté rostliny Capsella bursa-pastoris kokoška pastuší tobolka -- -- -- nat 2018
Cévnaté rostliny Melilotus albus komonice bílá -- -- -- nat 2018
Cévnaté rostliny Melilotus officinalis komonice lékařská -- -- -- nat 2018
Cévnaté rostliny Amaranthus powellii laskavec zelenoklasý -- -- -- BL3, inv 2018
Cévnaté rostliny Lactuca serriola locika kompasová -- -- -- inv 2018
Cévnaté rostliny Chenopodium strictum merlík tuhý -- -- -- nat 2018
Cévnaté rostliny Impatiens parviflora netýkavka malokvětá -- -- -- GL, inv 2018
Cévnaté rostliny Digitalis purpurea náprstník červený -- -- -- nat 2018
1 2 Poslední Zobrazeno: 1 - 15 z 28

Literatura

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.