Vodárna

L.HO.07
Lokalizace: 48.951887N 17.311216E
Rozloha: 95,192 ha
Kategorie: Lokální význam
Typ mokřadu: Nivní jezero, mrtvé rameno, tůň
Zaplavovaná nebo mokrá louka
Jiné vodní a bažinné biotopy
Rákosina, ostřicová louka
Stupeň ochrany: PO
Důvod ochrany: Am
Nadmořská výška: 156 - 178 m
Zobrazit lokalitu na mapě
Obrázek mokřadu

Přírodní biotopy

Kód biotopu Název biotopu Kód typu přírodního stanoviště Název typu přírodního stanoviště Rozloha Relativní rozloha (%) Kvalita biotopu (1-4)
T1.7 Kontinentální zaplavované louky 6440 Nivní louky říčních údolí svazu Cnidion dubii 16,201 ha 17,02 1,88
V1G Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod, porosty bez ochranářsky významných vodních makrofytů -- -- 1,370 ha 1,44 3
L1 Mokřadní olšiny -- -- 4,342 ha 4,56 1,8
K1 Mokřadní vrbiny -- -- 0,107 ha 0,11 4
L2.4 Měkké luhy nížinných řek 91E0 Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 1,106 ha 1,16 3,1
L3.4 Panonské dubohabřiny 91G0 Panonské dubohabřiny 1,558 ha 1,64 3,35
M1.1 Rákosiny eutrofních stojatých vod -- -- 32,748 ha 34,4 1,67
M1.2 Slanomilné rákosiny a ostřicové porosty -- -- 1,312 ha 1,38 1,21
T1.10 Vegetace vlhkých narušovaných půd -- -- 1,393 ha 1,46 2,16
M1.7 Vegetace vysokých ostřic -- -- 0,102 ha 0,11 4

Seznam druhů z Nálezové databáze ochrany přírody

Kategorie Latinský název druhu Český název druhu Kategorie ochrany
(Zákon 114/92 Sb.)
Směrnice o ptácích/
stanovištích
Červený seznam Invazivnost (i) Rok posledního záznamu
Brouci Agonum lugens -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2018
Brouci Chlaenius tristis -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2018
Brouci Ilybius subtilis -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2018
Brouci Laccophilus poecilus -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2018
Brouci Limnoxenus niger -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2018
Brouci Oodes gracilis -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2018
Brouci Platynus longiventris -- -- -- Zranitelný (VU) -- 2018
Motýli Apatura ilia batolec červený Ohrožený -- -- -- 2018
Ptáci Gallinago gallinago bekasina otavní Silně ohrožený -- Ohrožený (EN) -- 2020
Obojživelníci Pelobates fuscus blatnice skvrnitá Silně ohrožený HD IV Téměř ohrožený (NT) -- 2018
Ptáci Saxicola rubetra bramborníček hnědý Ohrožený -- -- -- 2020
Ptáci Saxicola rubicola bramborníček černohlavý Ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2020
Ptáci Oenanthe oenanthe bělořit šedý Silně ohrožený -- Ohrožený (EN) -- 2020
Motýli Leptidea sinapis bělásek hrachorový -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2018
Ptáci Riparia riparia břehule říční Ohrožený -- Téměř ohrožený (NT) -- 2020
1 2 3 4 Poslední Zobrazeno: 1 - 15 z 98

Fotografie

Literatura

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.