Bělečský písník

L.HK.33
Lokalizace: 50.201196N 15.933716E
Rozloha: 13,611 ha
Kategorie: Lokální význam
Typ mokřadu: Lom, štěrkovna, pískovna
Stupeň ochrany: EVL, PP
Důvod ochrany: B
Nadmořská výška: 236 - 238 m
Zobrazit lokalitu na mapě
Obrázek mokřadu

Přírodní biotopy

Kód biotopu Název biotopu Kód typu přírodního stanoviště Název typu přírodního stanoviště Rozloha Relativní rozloha (%) Kvalita biotopu (1-4)
T5.1 Jednoletá vegetace písčin 2330 Otevřené trávníky kontinentálních dun s paličkovcem (Corynephorus) a psinečkem (Agrostis) 0,159 ha 1,17 2
M2.2 Jednoletá vegetace vlhkých písků 3130 Oligotrofní až mezotrofní stojaté vody nížinného až subalpínského stupně kontinentální a alpínské oblasti a horských poloh jiných oblastí, s vegetací tříd Littorelletea uniflorae nebo Isoëto-Nanojuncetea 0,016 ha 0,12 2
T5.3 Kostřavové trávníky písčin 2330 Otevřené trávníky kontinentálních dun s paličkovcem (Corynephorus) a psinečkem (Agrostis) 0,325 ha 2,39 2
V2C Makrofytní vegetace mělkých stojatých vod, ostatní porosty -- -- 0,037 ha 0,27 2
V1F Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod, porosty bez druhů charakteristických pro V1A-V1E 3150 Přirozené eutrofní vodní nádrže s vegetací typu Magnopotamion nebo Hydrocharition 0,004 ha 0,03 2
M1.5 Pobřežní vegetace potoků -- -- 0,024 ha 0,18 3
M1.7 Vegetace vysokých ostřic -- -- 0,070 ha 0,52 2,53
L2.2 Údolní jasanovo-olšové luhy 91E0 Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 1,076 ha 7,91 3

Seznam druhů z Nálezové databáze ochrany přírody

Kategorie Latinský název druhu Český název druhu Kategorie ochrany
(Zákon 114/92 Sb.)
Směrnice o ptácích/
stanovištích
Červený seznam Invazivnost (i) Rok posledního záznamu
Mechorosty Sphagnum sp. -- -- HD V -- -- 2016
Cévnaté rostliny Quercus rubra dub červený -- -- -- BL2, inv 2016
Cévnaté rostliny Tripleurospermum inodorum heřmánkovec nevonný -- -- -- nat 2016
Cévnaté rostliny Pyrola minor hruštička menší -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2016
Ptáci Alopochen aegyptiaca husice nilská -- -- -- 1143/2014 2020
Cévnaté rostliny Geranium pusillum kakost maličký -- -- -- nat 2016
Cévnaté rostliny Capsella bursa-pastoris kokoška pastuší tobolka -- -- -- nat 2016
Cévnaté rostliny Spergula morisonii kolenec Morisonův -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2016
Cévnaté rostliny Saponaria officinalis mydlice lékařská -- -- -- nat 2016
Cévnaté rostliny Teesdalia nudicaulis nahoprutka písečná -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2016
Cévnaté rostliny Impatiens parviflora netýkavka malokvětá -- -- -- GL, inv 2016
Cévnaté rostliny Nasturtium officinale potočnice lékařská Silně ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2016
Cévnaté rostliny Potamogeton alpinus rdest alpský Silně ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2016
Cévnaté rostliny Drosera rotundifolia rosnatka okrouhlolistá Silně ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2016
Cévnaté rostliny Veronica persica rozrazil perský -- -- -- nat 2016
1 2 Poslední Zobrazeno: 1 - 15 z 20

Literatura

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.