Rybníky

L.FM.07
Lokalizace: 49.574651N 18.246044E
Rozloha: 10,545 ha
Kategorie: Lokální význam
Typ mokřadu: Soustava rybníků
Stupeň ochrany: PR
Důvod ochrany: B
Nadmořská výška: 401 - 403 m
Zobrazit lokalitu na mapě
Obrázek mokřadu

Přírodní biotopy

Kód biotopu Název biotopu Kód typu přírodního stanoviště Název typu přírodního stanoviště Rozloha Relativní rozloha (%) Kvalita biotopu (1-4)
T1.1 Mezofilní ovsíkové louky 6510 Extenzivní sečené louky nížin až podhůří (Arrhenatherion, Brachypodio-Centaureion nemoralis) 0,448 ha 4,25 1,48
L3.2 Polonské dubohabřiny 9170 Dubohabřiny asociace Galio-Carpinetum 4,900 ha 46,47 2
R2.3 Přechodová rašeliniště 7140 Přechodová rašeliniště a třasoviště 0,505 ha 4,78 1
L2.2 Údolní jasanovo-olšové luhy 91E0 Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 0,075 ha 0,71 2

Seznam druhů z Nálezové databáze ochrany přírody

Kategorie Latinský název druhu Český název druhu Kategorie ochrany
(Zákon 114/92 Sb.)
Směrnice o ptácích/
stanovištích
Červený seznam Invazivnost (i) Rok posledního záznamu
Brouci Aphanisticus pusillus -- -- -- Ohrožený (EN) -- 2019
Brouci Corticeus fraxini -- -- -- Ohrožený (EN) -- 2019
Brouci Dropephylla ioptera -- -- -- Kriticky ohrožený (CR) -- 2019
Brouci Philonthus fumarius -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2019
Brouci Platydracus latebricola -- -- -- Zranitelný (VU) -- 2019
Brouci Sepedophilus bipunctatus -- -- -- Zranitelný (VU) -- 2019
Motýli Apatura iris batolec duhový Ohrožený -- -- -- 2019
Ptáci Crex crex chřástal polní Silně ohrožený BD I Zranitelný (VU) -- 2018
Motýli Lycaena dispar ohniváček černočárný Silně ohrožený HD II, HD IV -- -- 2019
Brouci Harmonia axyridis slunéčko východní -- -- -- BL3 2019
Brouci Carabus ulrichii střevlík Ulrichův Ohrožený -- -- -- 2019

Literatura

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.