Mokřady v nivě Lučiny (Niva řeky Lučiny, Slepá ramena Lučiny, H. Bludovice, Luh na soutoku Lučiny se Sušánkou)

L.FM.03
Lokalizace: 49.772131N 18.430365E
Rozloha: 123,275 ha
Kategorie: Lokální význam
Typ mokřadu: Pramen, prameniště
Tok, úsek toku
Nivní jezero, mrtvé rameno, tůň
Lužní les, olšina či jiné mokřadní lesy
Stupeň ochrany: EVL, PP
Nadmořská výška: 238 - 300 m
Zobrazit lokalitu na mapě
Obrázek mokřadu

Přírodní biotopy

Kód biotopu Název biotopu Kód typu přírodního stanoviště Název typu přírodního stanoviště Rozloha Relativní rozloha (%) Kvalita biotopu (1-4)
T1.4 Aluviální psárkové louky -- -- 0,804 ha 0,65 2
V1G Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod, porosty bez ochranářsky významných vodních makrofytů -- -- 9,501 ha 7,71 2,57
L2.4 Měkké luhy nížinných řek 91E0 Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 33,281 ha 27 1,92
L3.2 Polonské dubohabřiny 9170 Dubohabřiny asociace Galio-Carpinetum 0,983 ha 0,8 2,14
M1.1 Rákosiny eutrofních stojatých vod -- -- 0,641 ha 0,52 2,28
T1.5 Vlhké pcháčové louky -- -- 2,220 ha 1,8 2,07
K2.1 Vrbové křoviny hlinitých a písčitých náplavů -- -- 0,039 ha 0,03 4
L2.2 Údolní jasanovo-olšové luhy 91E0 Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 18,127 ha 14,7 1,76
L2.2B Údolní jasanovo-olšové luhy, netypické a degradované porosty -- -- 0,073 ha 0,06 4

Seznam druhů z Nálezové databáze ochrany přírody

Kategorie Latinský název druhu Český název druhu Kategorie ochrany
(Zákon 114/92 Sb.)
Směrnice o ptácích/
stanovištích
Červený seznam Invazivnost (i) Rok posledního záznamu
Brouci Cryptocephalus octopunctatus -- -- -- Ohrožený (EN) -- 2015
Brouci Hoplia praticola -- -- -- Ohrožený (EN) -- 2015
Brouci Hydraena belgica -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2015
Brouci Hydraena pulchella -- -- -- Ohrožený (EN) -- 2015
Brouci Neophytobius granatus -- -- -- Ohrožený (EN) -- 2015
Brouci Oomorphus concolor -- -- -- Zranitelný (VU) -- 2015
Brouci Pelenomus waltoni -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2015
Brouci Phaedon laevigatus -- -- -- Ohrožený (EN) -- 2015
Savci Castor fiber bobr evropský Silně ohrožený HD II, HD IV -- -- 2021
Ptáci Rallus aquaticus chřástal vodní Silně ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2020
Ptáci Anser sp. husa - neurčený druh -- -- -- -- 2019
Plazi Lacerta agilis ještěrka obecná Silně ohrožený HD IV Zranitelný (VU) -- 2022
Plazi Zootoca vivipara ještěrka živorodá Silně ohrožený -- Téměř ohrožený (NT) -- 2018
Cévnaté rostliny Geranium sanguineum kakost krvavý -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2015
Ryby a mihule Carassius gibelio karas stříbřitý -- -- Nevhodný pro hodnocení (NA) BL3 2016
1 2 3 4 5 Poslední Zobrazeno: 1 - 15 z 64

Fotografie

Literatura

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.