Pasecký mlýn

L.DO.07
Lokalizace: 49.537639N 13.053568E
Rozloha: 15,827 ha
Kategorie: Lokální význam
Typ mokřadu: Tok, úsek toku
Lužní les, olšina či jiné mokřadní lesy
Zaplavovaná nebo mokrá louka
Rákosina, ostřicová louka
Důvod ochrany: KE
Nadmořská výška: 361 - 376 m
Zobrazit lokalitu na mapě
Obrázek mokřadu

Přírodní biotopy

Kód biotopu Název biotopu Kód typu přírodního stanoviště Název typu přírodního stanoviště Rozloha Relativní rozloha (%) Kvalita biotopu (1-4)
K2.1 Vrbové křoviny hlinitých a písčitých náplavů -- -- 2,488 ha 15,72 1,21
T1.5 Vlhké pcháčové louky -- -- 2,535 ha 16,01 3
T1.6 Vlhká tužebníková lada 6430 Vlhkomilná vysokobylinná lemová společenstva nížin a horského až alpínského stupně 2,864 ha 18,09 3
M1.7 Vegetace vysokých ostřic -- -- 0,691 ha 4,37 2
M1.1 Rákosiny eutrofních stojatých vod -- -- 0,836 ha 5,28 2
T1.1 Mezofilní ovsíkové louky 6510 Extenzivní sečené louky nížin až podhůří (Arrhenatherion, Brachypodio-Centaureion nemoralis) 2,376 ha 15,01 1,48

Literatura

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.