Čabel

L.DC.02
Lokalizace: 50.816885N 14.287075E
Rozloha: 12,835 ha
Kategorie: Lokální význam
Typ mokřadu: Rašeliniště a slatiniště
Stupeň ochrany: CHKO, PO, PR
Důvod ochrany: B
Nadmořská výška: 371 - 388 m
Zobrazit lokalitu na mapě
Obrázek mokřadu

Přírodní biotopy

Kód biotopu Název biotopu Kód typu přírodního stanoviště Název typu přírodního stanoviště Rozloha Relativní rozloha (%) Kvalita biotopu (1-4)
L5.4 Acidofilní bučiny 9110 Bučiny asociace Luzulo-Fagetum 0,558 ha 4,35 3,8
L10.2 Rašelinné brusnicové bory 91D0 Rašelinný les 2,381 ha 18,55 2,5

Seznam druhů z Nálezové databáze ochrany přírody

Kategorie Latinský název druhu Český název druhu Kategorie ochrany
(Zákon 114/92 Sb.)
Směrnice o ptácích/
stanovištích
Červený seznam Invazivnost (i) Rok posledního záznamu
Motýli Lasiocampa quercus bourovec dubový -- -- Ohrožený (EN) -- 2013
Mechorosty Cephaloziella elachista drobnička něžná -- -- Ohrožený (EN) -- 2013
Mechorosty Cephaloziella spinigera drobnička zoubkatá -- -- Zranitelný (VU) -- 2013
Houby Russula albonigra holubinka černobílá -- -- Ohrožený (EN) -- 2013
Motýli Phymatopus hecta hrotnokřídlec lesní -- -- Zranitelný (VU) -- 2013
Plazi Zootoca vivipara ještěrka živorodá Silně ohrožený -- Téměř ohrožený (NT) -- 2014
Houby Omphaliaster asterosporus kalichovka hvězdovýtrusá -- -- Ohrožený (EN) -- 2013
Houby Leccinum variicolor kozák barvoměnný -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2013
Mechorosty Calypogeia fissa kryjnice zaříznutá -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2013
Motýli Ochropacha duplaris můřice dvojtečná -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2013
Cévnaté rostliny Rubus acanthodes ostružiník šídloostný -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2019
Motýli Euplagia quadripunctaria přástevník kostivalový -- HD II -- -- 2013
Mechorosty Sphagnum cuspidatum rašeliník bodlavý -- HD V -- -- 2013
Mechorosty Sphagnum papillosum rašeliník bradavčitý -- HD V -- -- 2013
Mechorosty Sphagnum fallax rašeliník křivolistý -- HD V -- -- 2013
1 2 Poslední Zobrazeno: 1 - 15 z 22

Literatura

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.