Vápenice

L.CR.74
Lokalizace: 49.841491N 15.725935E
Rozloha: 7,590 ha
Kategorie: Lokální význam
Typ mokřadu: Zaplavovaná nebo mokrá louka
Stupeň ochrany: CHKO, PR
Nadmořská výška: 439 - 500 m
Zobrazit lokalitu na mapě
Obrázek mokřadu

Přírodní biotopy

Kód biotopu Název biotopu Kód typu přírodního stanoviště Název typu přírodního stanoviště Rozloha Relativní rozloha (%) Kvalita biotopu (1-4)
L5.4 Acidofilní bučiny 9110 Bučiny asociace Luzulo-Fagetum 0,897 ha 11,82 3
L5.1 Květnaté bučiny 9130 Bučiny asociace Asperulo-Fagetum 0,453 ha 5,96 1
T4.2 Mezofilní bylinné lemy -- -- 0,047 ha 0,62 4
T1.1 Mezofilní ovsíkové louky 6510 Extenzivní sečené louky nížin až podhůří (Arrhenatherion, Brachypodio-Centaureion nemoralis) 4,263 ha 56,16 1
T1.5 Vlhké pcháčové louky -- -- 0,495 ha 6,51 1
K3 Vysoké mezofilní a xerofilní křoviny -- -- 0,110 ha 1,45 4

Seznam druhů z Nálezové databáze ochrany přírody

Kategorie Latinský název druhu Český název druhu Kategorie ochrany
(Zákon 114/92 Sb.)
Směrnice o ptácích/
stanovištích
Červený seznam Invazivnost (i) Rok posledního záznamu
Cévnaté rostliny Vinca minor barvínek menší -- -- -- nat 2019
Cévnaté rostliny Sambucus ebulus bez chebdí -- -- -- nat 2019
Cévnaté rostliny Leucojum vernum bledule jarní Ohrožený -- Téměř ohrožený (NT) -- 2019
Cévnaté rostliny Tripleurospermum inodorum heřmánkovec nevonný -- -- -- nat 2019
Cévnaté rostliny Lamium purpureum hluchavka nachová -- -- -- nat 2019
Houby Russula alnetorum holubinka olšinná Ohrožený -- Téměř ohrožený (NT) -- 2018
Cévnaté rostliny Pyrus communis hrušeň obecná -- -- -- nat 2019
Cévnaté rostliny Sisymbrium loeselii hulevník Loeselův -- -- -- GL, inv 2019
Cévnaté rostliny Malus domestica jabloň domácí -- -- -- nat 2019
Cévnaté rostliny Cytisus scoparius janovec metlatý -- -- -- BL2, nat 2019
Cévnaté rostliny Capsella bursa-pastoris kokoška pastuší tobolka -- -- -- nat 2019
Cévnaté rostliny Telekia speciosa kolotočník ozdobný -- -- -- BL2, inv 2019
Ptáci Anthus pratensis linduška luční -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2015
Cévnaté rostliny Impatiens parviflora netýkavka malokvětá -- -- -- GL, inv 2019
Cévnaté rostliny Aconitum variegatum oměj pestrý Ohrožený -- -- -- 2019
1 2 3 Poslední Zobrazeno: 1 - 15 z 34

Fotografie

Literatura

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.