Bahna

L.CR.11
Lokalizace: 49.752791N 15.993941E
Rozloha: 29,457 ha
Kategorie: Lokální význam
Typ mokřadu: Rašeliniště a slatiniště
Stupeň ochrany: CHKO, PP
Důvod ochrany: O
Nadmořská výška: 649 - 657 m
Zobrazit lokalitu na mapě
Obrázek mokřadu

Přírodní biotopy

Kód biotopu Název biotopu Kód typu přírodního stanoviště Název typu přírodního stanoviště Rozloha Relativní rozloha (%) Kvalita biotopu (1-4)
T2.3B Podhorské a horské smilkové trávníky bez výskytu jalovce obecného (Juniperus communis) 6230 Druhově bohaté smilkové louky na silikátových podložích v horských oblastech (a v kontinentální Evropě v podhorských oblastech) 0,916 ha 3,11 1,24
M1.1 Rákosiny eutrofních stojatých vod -- -- 0,480 ha 1,63 2
T1.5 Vlhké pcháčové louky -- -- 16,394 ha 55,65 1,99
L2.2 Údolní jasanovo-olšové luhy 91E0 Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 0,061 ha 0,21 2

Seznam druhů z Nálezové databáze ochrany přírody

Kategorie Latinský název druhu Český název druhu Kategorie ochrany
(Zákon 114/92 Sb.)
Směrnice o ptácích/
stanovištích
Červený seznam Invazivnost (i) Rok posledního záznamu
Mechorosty Sphagnum sp. -- -- HD V -- -- 2018
Mechorosty Sphagnum auriculatum -- -- HD V -- -- 2015
Mechorosty Sphagnum magellenicum agg. -- -- HD V -- -- 2015
Cévnaté rostliny Symphyotrichum novi-belgii astřička novobelgická -- -- -- BL2, inv 2021
Cévnaté rostliny Vinca minor barvínek menší -- -- -- nat 2021
Mechorosty Calliergon giganteum bařinatka obrovská -- -- Zranitelný (VU) -- 2019
Cévnaté rostliny Caltha palustris subsp. laeta blatouch bahenní horský -- -- Chybí údaje (DD) -- 2015
Ptáci Saxicola rubetra bramborníček hnědý Ohrožený -- -- -- 2020
Cévnaté rostliny Tripleurospermum inodorum heřmánkovec nevonný -- -- -- nat 2021
Cévnaté rostliny Lamium purpureum hluchavka nachová -- -- -- nat 2021
Motýli Melitaea athalia hnědásek jitrocelový -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2018
Motýli Melitaea diamina hnědásek rozrazilový -- -- Zranitelný (VU) -- 2018
Cévnaté rostliny Malus domestica jabloň domácí -- -- -- nat 2021
Cévnaté rostliny Trifolium hybridum jetel zvrhlý -- -- -- nat 2021
Ptáci Grus grus jeřáb popelavý Kriticky ohrožený BD I Kriticky ohrožený (CR) -- 2020
1 2 3 4 5 6 Poslední Zobrazeno: 1 - 15 z 83

Fotografie

Literatura

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.