Vršovská olšina

L.CR.07
Lokalizace: 49.817996N 15.725297E
Rozloha: 23,660 ha
Kategorie: Lokální význam
Typ mokřadu: Lužní les, olšina či jiné mokřadní lesy
Stupeň ochrany: CHKO, PR
Důvod ochrany: KE, B
Nadmořská výška: 545 - 594 m
Zobrazit lokalitu na mapě
Obrázek mokřadu

Přírodní biotopy

Kód biotopu Název biotopu Kód typu přírodního stanoviště Název typu přírodního stanoviště Rozloha Relativní rozloha (%) Kvalita biotopu (1-4)
L5.4 Acidofilní bučiny 9110 Bučiny asociace Luzulo-Fagetum 1,296 ha 5,48 4
T1.1 Mezofilní ovsíkové louky 6510 Extenzivní sečené louky nížin až podhůří (Arrhenatherion, Brachypodio-Centaureion nemoralis) 1,849 ha 7,82 3,92
T1.5 Vlhké pcháčové louky -- -- 1,553 ha 6,56 2,76
L2.2 Údolní jasanovo-olšové luhy 91E0 Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 9,058 ha 38,29 3,28

Seznam druhů z Nálezové databáze ochrany přírody

Kategorie Latinský název druhu Český název druhu Kategorie ochrany
(Zákon 114/92 Sb.)
Směrnice o ptácích/
stanovištích
Červený seznam Invazivnost (i) Rok posledního záznamu
Brouci Pogonocherus ovatus -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2019
Brouci Rhizophagus nitidulus -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2019
Brouci Rhizophagus perforatus -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2019
Houby Miladina lecithina -- -- -- Kriticky ohrožený (CR) -- 2018
Brouci Prionocyphon serricornis -- -- -- Zranitelný (VU) -- 2019
Cévnaté rostliny Sambucus ebulus bez chebdí -- -- -- nat 2018
Cévnaté rostliny Leucojum vernum bledule jarní Ohrožený -- Téměř ohrožený (NT) -- 2018
Houby Pachyella babingtonii bochníček potoční -- -- Ohrožený (EN) -- 2018
Cévnaté rostliny Carduus acanthoides bodlák obecný -- -- -- nat 2018
Houby Camaropella lutea bolinka žlutá -- -- Kriticky ohrožený (CR) -- 2018
Ptáci Dryocopus martius datel černý -- BD I -- -- 2021
Cévnaté rostliny Chrysosplenium oppositifolium mokrýš vstřícnolistý -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2018
Cévnaté rostliny Impatiens parviflora netýkavka malokvětá -- -- -- GL, inv 2018
Cévnaté rostliny Carex hartmanii ostřice Hartmanova -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2018
Cévnaté rostliny Carex flava ostřice rusá -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2018
1 2 Poslední Zobrazeno: 1 - 15 z 19

Fotografie

Literatura

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.