Pustý rybník

L.CL.01
Lokalizace: 50.596578N 14.72996E
Rozloha: 164,920 ha
Kategorie: Lokální význam
Typ mokřadu: Rašeliniště a slatiniště
Rybník, klausura
Stupeň ochrany: EVL, CHKO, NPR, PO
Důvod ochrany: B , E
Nadmořská výška: 272 - 300 m
Zobrazit lokalitu na mapě
Obrázek mokřadu

Přírodní biotopy

Kód biotopu Název biotopu Kód typu přírodního stanoviště Název typu přírodního stanoviště Rozloha Relativní rozloha (%) Kvalita biotopu (1-4)
L8.1A Boreokontinentální bory, lišejníkové porosty na píscích 91T0 Středoevropské lišejníkové bory 0,001 ha -- 4
L8.1B Boreokontinentální bory, ostatní porosty -- -- 6,030 ha 3,66 2,32
V1F Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod, porosty bez druhů charakteristických pro V1A-V1E 3150 Přirozené eutrofní vodní nádrže s vegetací typu Magnopotamion nebo Hydrocharition 0,017 ha 0,01 2
L1 Mokřadní olšiny -- -- 0,079 ha 0,05 3
M1.5 Pobřežní vegetace potoků -- -- 0,050 ha 0,03 4
L9.2B Podmáčené smrčiny 9410 Acidofilní smrčiny (Vaccinio-Piceetea) 2,740 ha 1,66 3,83
R2.3 Přechodová rašeliniště 7140 Přechodová rašeliniště a třasoviště 0,001 ha -- 4
L10.2 Rašelinné brusnicové bory 91D0 Rašelinný les 149,189 ha 90,46 1,65
S1.2 Štěrbinová vegetace silikátových skal a drolin 8220 Chasmofytická vegetace silikátových skalnatých svahů 0,000 ha -- 4

Seznam druhů z Nálezové databáze ochrany přírody

Kategorie Latinský název druhu Český název druhu Kategorie ochrany
(Zákon 114/92 Sb.)
Směrnice o ptácích/
stanovištích
Červený seznam Invazivnost (i) Rok posledního záznamu
Mechorosty Sphagnum sp. -- -- HD V -- -- 2014
Motýli Lasiocampa trifolii bourovec jetelový -- -- Ohrožený (EN) -- 2017
Mechorosty Leucobryum glaucum bělomech sivý -- HD V -- -- 2014
Ptáci Dryocopus martius datel černý -- BD I -- -- 2020
Cévnaté rostliny Petrorhagia prolifera hvozdíček prorostlý -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2014
Cévnaté rostliny Thelypteris palustris kapradiník bažinný Ohrožený -- Téměř ohrožený (NT) -- 2018
Cévnaté rostliny Oxycoccus palustris klikva bahenní Ohrožený -- -- -- 2014
Ptáci Caprimulgus europaeus lelek lesní Silně ohrožený BD I Ohrožený (EN) -- 2020
Brouci Meloe violaceus majka fialová Ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2018
Motýli Hypenodes humidalis můřička rašelinná -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2017
Motýli Callophrys rubi ostruháček ostružinový -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2017
Cévnaté rostliny Berula erecta potočník vzpřímený -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2018
Cévnaté rostliny Hydrocotyle vulgaris pupečník obecný Ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2018
Ptáci Apus apus rorýs obecný Ohrožený -- -- -- 2020
Plazi Anguis fragilis slepýš křehký Silně ohrožený -- Téměř ohrožený (NT) -- 2013
1 2 Poslední Zobrazeno: 1 - 15 z 17

Literatura

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.