V háku

L.BO.60
Lokalizace: Neznámá
Rozloha: Neznámá
Kategorie: Lokální význam
Typ mokřadu: Tok, úsek toku
Důvod ochrany: Am
Nadmořská výška: Neznámá
Obrázek mokřadu

Literatura

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.