Vodní nádrž Těšany

L.BO.52
Lokalizace: 49.038326N 16.793126E
Rozloha: 23,273 ha
Kategorie: Lokální význam
Typ mokřadu: Rybník, klausura
Důvod ochrany: Am
Nadmořská výška: 231 - 250 m
Zobrazit lokalitu na mapě
Obrázek mokřadu

Seznam druhů z Nálezové databáze ochrany přírody

Kategorie Latinský název druhu Český název druhu Kategorie ochrany
(Zákon 114/92 Sb.)
Směrnice o ptácích/
stanovištích
Červený seznam Invazivnost (i) Rok posledního záznamu
Ptáci Gallinago gallinago bekasina otavní Silně ohrožený -- Ohrožený (EN) -- 2020
Ptáci Ixobrychus minutus bukáček malý Kriticky ohrožený BD I Kriticky ohrožený (CR) -- 2015
Cévnaté rostliny Bidens frondosa dvouzubec černoplodý -- -- -- GL, inv 2018
Plazi Lacerta agilis ještěrka obecná Silně ohrožený HD IV Zranitelný (VU) -- 2015
Cévnaté rostliny Bolboschoenus planiculmis kamyšník polní -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2018
Ptáci Accipiter nisus krahujec obecný Silně ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2020
Ptáci Corvus corax krkavec velký Ohrožený -- -- -- 2020
Cévnaté rostliny Amaranthus retroflexus laskavec ohnutý (laskavec srstnatý) -- -- -- BL3, inv 2018
Cévnaté rostliny Lactuca serriola locika kompasová -- -- -- inv 2018
Cévnaté rostliny Arctium lappa lopuch větší -- -- -- nat 2018
Cévnaté rostliny Eragrostis minor milička menší -- -- -- GL, inv 2018
Cévnaté rostliny Sonchus oleraceus mléč zelinný -- -- -- nat 2018
Cévnaté rostliny Carex secalina ostřice žitná Silně ohrožený -- Ohrožený (EN) -- 2018
Ptáci Podiceps cristatus potápka roháč Ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2016
Obojživelníci Bufo bufo ropucha obecná Ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2015
1 2 Poslední Zobrazeno: 1 - 15 z 27

Literatura

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.