Hořká voda

L.BO.28
Lokalizace: 49.0723N 16.761813E
Rozloha: 2,742 ha
Kategorie: Lokální význam
Typ mokřadu: Slanisko
Stupeň ochrany: EVL
Důvod ochrany: Am
Nadmořská výška: 197 - 198 m
Zobrazit lokalitu na mapě
Obrázek mokřadu

Seznam druhů z Nálezové databáze ochrany přírody

Kategorie Latinský název druhu Český název druhu Kategorie ochrany
(Zákon 114/92 Sb.)
Směrnice o ptácích/
stanovištích
Červený seznam Invazivnost (i) Rok posledního záznamu
Cévnaté rostliny Conium maculatum bolehlav plamatý -- -- -- BL3 2017
Cévnaté rostliny Centaurea jacea subsp. angustifolia chrpa luční úzkolistá -- -- Chybí údaje (DD) -- 2017
Cévnaté rostliny Scorzonera cana hadí mord šedý -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2017
Cévnaté rostliny Hibiscus trionum ibišek trojdílný -- -- Kriticky ohrožený (CR) -- 2017
Cévnaté rostliny Plantago maritima subsp. ciliata jitrocel přímořský brvitý Kriticky ohrožený -- Kriticky ohrožený (CR) -- 2017
Cévnaté rostliny Festuca pseudovina kostřava nepravá -- -- Zranitelný (VU) -- 2017
Cévnaté rostliny Amaranthus retroflexus laskavec ohnutý -- -- -- BL3 2017
Cévnaté rostliny Atriplex sagittata lebeda lesklá -- -- -- GL 2017
Cévnaté rostliny Tetragonolobus maritimus ledenec přímořský -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2017
Cévnaté rostliny Inula salicina oman vrbolistý -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2017
Cévnaté rostliny Carex riparia ostřice pobřežní -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2017
Cévnaté rostliny Artemisia pontica pelyněk pontický -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2017
Cévnaté rostliny Euphorbia exigua pryšec drobný -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2017
Cévnaté rostliny Malva pusilla sléz nizounký -- -- Ohrožený (EN) -- 2017
Cévnaté rostliny Helianthus tuberosus topinambur hlíznatý -- -- -- BL2 2017
1 2 Poslední Zobrazeno: 1 - 15 z 18

Literatura

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.