Mokřad Líchy

L.BO.186
Lokalizace: 49.038614N 16.606464E
Rozloha: 0,468 ha
Kategorie: Lokální význam
Typ mokřadu: Nivní jezero, mrtvé rameno, tůň
Nadmořská výška: 180 - 182 m
Zobrazit lokalitu na mapě
Obrázek mokřadu

Charakteristika

Uměle vytvořený mokřad (v roce 2014) v nivě řeky Svratky, hloubka dna 1,8 m až 2,5 m pod stávajícím povrchem, hladina podzemní vody kolísá od 1,3 m až do 2,3 m pod úrovní terénu, zemní těleso je rozděleno na část vysychavou (menší) a nevysychavou. Svahy objektu jsou vymodelovány ve sklonu 1:3 až 1:7. Okolí je osázeno domácími druhy dřevin, založen luční trávník.

Seznam druhů z Nálezové databáze ochrany přírody

Kategorie Latinský název druhu Český název druhu Kategorie ochrany
(Zákon 114/92 Sb.)
Směrnice o ptácích/
stanovištích
Červený seznam Invazivnost (i) Rok posledního záznamu
Obojživelníci Bufotes viridis ropucha zelená Silně ohrožený HD IV Ohrožený (EN) -- 2015
Obojživelníci Pelophylax esculentus s. l. skokan zelený komplex Silně ohrožený HD V Téměř ohrožený (NT) -- 2015