Březinský močál

L.BO.120
Lokalizace: 49.330812N 16.42947E
Rozloha: 13,620 ha
Kategorie: Lokální význam
Typ mokřadu: Zaplavovaná nebo mokrá louka
Důvod ochrany: Am
Nadmořská výška: 241 - 242 m
Zobrazit lokalitu na mapě
Obrázek mokřadu

Přírodní biotopy

Kód biotopu Název biotopu Kód typu přírodního stanoviště Název typu přírodního stanoviště Rozloha Relativní rozloha (%) Kvalita biotopu (1-4)
T1.4 Aluviální psárkové louky -- -- 7,889 ha 57,92 2,09
V4B Makrofytní vegetace vodních toků, stanoviště s potenciálním výskytem vodních makrofytů nebo se zjevně přirozeným či přírodě blízkým chrakterem koryta -- -- 0,031 ha 0,23 2
T1.1 Mezofilní ovsíkové louky 6510 Extenzivní sečené louky nížin až podhůří (Arrhenatherion, Brachypodio-Centaureion nemoralis) 0,196 ha 1,44 2,5
L2.4 Měkké luhy nížinných řek 91E0 Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 0,451 ha 3,31 2,06
M1.1 Rákosiny eutrofních stojatých vod -- -- 1,160 ha 8,51 2,09
M1.7 Vegetace vysokých ostřic -- -- 0,196 ha 1,44 2,5
L2.2B Údolní jasanovo-olšové luhy, netypické a degradované porosty -- -- 0,582 ha 4,27 1,45
M1.4 Říční rákosiny -- -- 0,204 ha 1,5 2,5

Seznam druhů z Nálezové databáze ochrany přírody

Kategorie Latinský název druhu Český název druhu Kategorie ochrany
(Zákon 114/92 Sb.)
Směrnice o ptácích/
stanovištích
Červený seznam Invazivnost (i) Rok posledního záznamu
Cévnaté rostliny Acer negundo javor jasanolistý -- -- -- BL2, inv 2019
Cévnaté rostliny Lolium multiflorum jílek mnohokvětý -- -- -- nat 2019
Cévnaté rostliny Aesculus hippocastanum jírovec maďal (“koňský kaštan”) -- -- -- WL, nat 2019
Cévnaté rostliny Geranium pyrenaicum kakost pyrenejský -- -- -- nat 2019
Cévnaté rostliny Reynoutria ×bohemica křídlatka česká -- -- -- BL2, inv 2019
Cévnaté rostliny Arctium tomentosum lopuch plstnatý -- -- -- nat 2019
Cévnaté rostliny Impatiens parviflora netýkavka malokvětá -- -- -- GL, inv 2019
Cévnaté rostliny Impatiens glandulifera netýkavka žláznatá -- -- -- BL2, 1143/2014, inv 2019
Cévnaté rostliny Carex riparia ostřice pobřežní -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2019
Cévnaté rostliny Cirsium arvense pcháč oset -- -- -- BL3, inv 2019
Cévnaté rostliny Veronica filiformis rozrazil nitkovitý -- -- -- nat 2019
Cévnaté rostliny Ribes rubrum rybíz červený -- -- -- nat 2019
Cévnaté rostliny Helianthus tuberosus slunečnice topinambur -- -- -- BL2, inv 2019
Cévnaté rostliny Bromus sterilis sveřep jalový -- -- -- inv 2019
Cévnaté rostliny Populus nigra topol černý -- -- Chybí údaje (DD) -- 2019
1 2 Poslední Zobrazeno: 1 - 15 z 17

Literatura

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.