Obůrky–Třeštěnec

L.BO.112
Lokalizace: 49.309658N 16.503092E
Rozloha: 6,079 ha
Kategorie: Lokální význam
Typ mokřadu: Zaplavovaná nebo mokrá louka
Stupeň ochrany: PR
Důvod ochrany: Am
Nadmořská výška: 300 - 313 m
Zobrazit lokalitu na mapě
Obrázek mokřadu

Přírodní biotopy

Kód biotopu Název biotopu Kód typu přírodního stanoviště Název typu přírodního stanoviště Rozloha Relativní rozloha (%) Kvalita biotopu (1-4)
T1.1 Mezofilní ovsíkové louky 6510 Extenzivní sečené louky nížin až podhůří (Arrhenatherion, Brachypodio-Centaureion nemoralis) 0,347 ha 5,7 2
T1.5 Vlhké pcháčové louky -- -- 2,105 ha 34,63 1
K3 Vysoké mezofilní a xerofilní křoviny -- -- 0,347 ha 5,7 2,5

Seznam druhů z Nálezové databáze ochrany přírody

Kategorie Latinský název druhu Český název druhu Kategorie ochrany
(Zákon 114/92 Sb.)
Směrnice o ptácích/
stanovištích
Červený seznam Invazivnost (i) Rok posledního záznamu
Blanokřídlí Formica sp. -- Ohrožený -- -- -- 2020
Cévnaté rostliny Gentiana cruciata hořec křížatý Ohrožený -- Ohrožený (EN) -- 2017
Cévnaté rostliny Lathyrus hirsutus hrachor chlupatý -- -- -- WL, nat 2017
Cévnaté rostliny Epipactis palustris kruštík bahenní Silně ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2021
Cévnaté rostliny Muscari comosum modřenec chocholatý -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2017
Motýli Coenonympha arcania okáč strdivkový -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2021
Motýli Hamearis lucina pestrobarvec petrklíčový -- -- Ohrožený (EN) -- 2020
Cévnaté rostliny Gymnadenia densiflora pětiprstka hustokvětá Kriticky ohrožený -- Ohrožený (EN) -- 2021
Cévnaté rostliny Bromus japonicus sveřep japonský -- -- -- nat 2020
Savci Lepus europaeus zajíc polní -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2020
Cévnaté rostliny Solidago canadensis zlatobýl kanadský -- -- -- BL2, inv 2017
Brouci Oxythyrea funesta zlatohlávek tmavý Ohrožený -- -- -- 2017

Literatura

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.