V rovinách

L.BO.03
Lokalizace: 49.065111N 16.636415E
Rozloha: 9,331 ha
Kategorie: Lokální význam
Typ mokřadu: Lužní les, olšina či jiné mokřadní lesy
Důvod ochrany: KE, O
Nadmořská výška: 184 - 186 m
Zobrazit lokalitu na mapě
Obrázek mokřadu

Přírodní biotopy

Kód biotopu Název biotopu Kód typu přírodního stanoviště Název typu přírodního stanoviště Rozloha Relativní rozloha (%) Kvalita biotopu (1-4)
L2.4 Měkké luhy nížinných řek 91E0 Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 1,559 ha 16,71 4
M1.1 Rákosiny eutrofních stojatých vod -- -- 0,195 ha 2,09 4

Seznam druhů z Nálezové databáze ochrany přírody

Kategorie Latinský název druhu Český název druhu Kategorie ochrany
(Zákon 114/92 Sb.)
Směrnice o ptácích/
stanovištích
Červený seznam Invazivnost (i) Rok posledního záznamu
Blanokřídlí Formica cunicularia -- Ohrožený -- -- -- 2017
Blanokřídlí Formica rufibarbis -- Ohrožený -- -- -- 2017
Motýli Apatura ilia batolec červený Ohrožený -- -- -- 2017
Plazi Lacerta agilis ještěrka obecná Silně ohrožený HD IV Zranitelný (VU) -- 2017
Motýli Iphiclides podalirius otakárek ovocný Ohrožený -- Téměř ohrožený (NT) -- 2017
Motýli Zerynthia polyxena pestrokřídlec podražcový Kriticky ohrožený HD IV Téměř ohrožený (NT) -- 2017
Brouci Agrilus ater polník topolový -- -- Zranitelný (VU) -- 2019
Brouci Osmoderma barnabita páchník hnědý Silně ohrožený HD II, HD IV Zranitelný (VU) -- 2019
Ptáci Luscinia megarhynchos slavík obecný Ohrožený -- -- -- 2020
Blanokřídlí Apis mellifera včela medonosná -- -- Chybí údaje (DD) -- 2017
Brouci Oxythyrea funesta zlatohlávek tmavý Ohrožený -- -- -- 2017
Blanokřídlí Bombus sylvarum čmelák lesní Ohrožený -- -- -- 2017
Blanokřídlí Bombus pratorum čmelák luční Ohrožený -- -- -- 2017
Blanokřídlí Bombus pascuorum čmelák rolní Ohrožený -- -- -- 2017
Blanokřídlí Bombus hortorum čmelák zahradní Ohrožený -- -- -- 2017
1 2 Poslední Zobrazeno: 1 - 15 z 16

Literatura

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.