U adjunkta

L.BK.35
Lokalizace: Neznámá
Rozloha: Neznámá
Kategorie: Lokální význam
Typ mokřadu: Pramen, prameniště
Tok, úsek toku
Rašeliniště a slatiniště
Rybník, klausura
Důvod ochrany: KE, B
Nadmořská výška: Neznámá
Obrázek mokřadu

Literatura

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.