Pilský rybníček

L.BK.25
Lokalizace: 49.43396N 16.426415E
Rozloha: 3,285 ha
Kategorie: Lokální význam
Typ mokřadu: Zaplavovaná nebo mokrá louka
Rybník, klausura
Stupeň ochrany: PP
Důvod ochrany: KE, Am
Nadmořská výška: 457 - 467 m
Zobrazit lokalitu na mapě
Obrázek mokřadu

Přírodní biotopy

Kód biotopu Název biotopu Kód typu přírodního stanoviště Název typu přírodního stanoviště Rozloha Relativní rozloha (%) Kvalita biotopu (1-4)
T1.1 Mezofilní ovsíkové louky 6510 Extenzivní sečené louky nížin až podhůří (Arrhenatherion, Brachypodio-Centaureion nemoralis) 0,008 ha 0,24 1
M1.1 Rákosiny eutrofních stojatých vod -- -- 0,297 ha 9,03 2
T1.6 Vlhká tužebníková lada 6430 Vlhkomilná vysokobylinná lemová společenstva nížin a horského až alpínského stupně 0,446 ha 13,57 3
T1.5 Vlhké pcháčové louky -- -- 0,606 ha 18,46 1
K3 Vysoké mezofilní a xerofilní křoviny -- -- 0,010 ha 0,32 1

Literatura

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.